Rüyada Diş Görmek Ne Demektir?

Rüyalarda görülen nesneler, objeler, kişiler ya da olaylar, çok nadir olarak gerçek anlamlarını ifade ederler. Örneğin gerçek hayatta dişi ağrıyan bir kişi rüyasında diş gördüğünde, bu rüyayı yorumlamak hiç de zor olmaz. Fakat dişleriyle ilgili sorunu olmayan bir kişinin durup dururken, hatta belki de tekrarlayıcı şekilde rüyasında diş görmesi yoruma açık bir durumdur. Peki, rüyada diş görmek ne demek? Geçmişten günümüze rüya yorumcuları, bazen dini kaynaklara bazen de geçmiş deneyimlere dayanarak rüyaları, rüyada görülen şeyleri birer sembol olarak kabul ederek izah ederler.

Genel kabul edişe göre diş rüyada, aile fertlerini sembolize eder. Kimi rüya yorumcusu için diş, aile fertlerinden ya da yakın akrabalardan birine ait sağlık sorunlarını, kimilerine göre ise bu kişilerin maddi sıkıntıları olduğuna işaret eder. Öte yandan dişlerin rüyada, ağızdan çıkan sözlere, kişinin söyledikten sonra pişmanlık duyduğu konuşmalara yorulduğu da görülür.

Rüyada dişler, alt ya da üst çenedeki yerlerine göre aile bireylerini ve yakın akrabaları işaret ederler. Üst çenedeki dişlerin baba tarafını, alt çenedeki dişlerin ise anne tarafını simgelediği kabul edilir. Her toplumda, her kültürde aynı rüyalar birbirinden değişik şekillerde yorumlansa bile hemen her kültürde ortak olan bazı semboller vardır. Diş de rüyalarda en sık görülen bu ortak sembollerden biri.

Rüyada Başkasının Dişini Görmek

Rüyada bir başka kişinin dişini ya da dişlerini görmek, rüyayı gören kişiyle değil, dişleri görülen kişiyle ilişkilendirilir. Diş sahibinin akrabaları, ailesi akla gelir. Üst dişler erkek akrabalar, alt dişler kadın akrabalar ve azı dişler ise ailenin anne ve babası olarak ele alınır ve rüyalar bu kişilere göre yorumlanır.

Rüyada başkasının dişini görmek, o kişinin maddi ya da manevi imkanlarından yararlanılacağı, o kişi sayesinde maddi ya da manevi bir menfaat elde edileceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Dişinin Yerinden Çıktığını Görmek

Rüyada dişinin yerinden çıktığını ya da düştüğünü gören kişinin bu rüyası, ailesinde ya da yakın çevresinde yaşanan bir sıkıntının sona erdiği şeklinde yorumlanır. Yerinden çıkan diş kişinin kendisine değil de başka birine aitse, o kişinin dertlerinin bittiğine yorulur. 

Bazı rüya yorumcularına göre rüyada dişinin koptuğunu görmek ekonomik kayıplara, çıkan dişlerin kaybolması ise ayrılık ya da ölü­me işaret eder. 

Rüyada Başkasının Dişinin Düştüğünü Görmek

Rüyada başkasının dişinin düştüğünü görmek ise, o kişinin benzer sorunlarıyla ilgilidir. Rüyasında dişlerinin döküldüğünü ve onları toplayarak telaşla yerine takmaya çalıştığını gören kişinin, kendine olan güven duygusunda eksiklik hissettiğine işaret eder. Kişinin kendisiyle ilgili hoşlanmadığı, sevmediği taraflarını, kendisiyle ilgili endişelerini, kaygılarını, toplum içinde kendisini utandıran fakat engel olamadığı davranışlarını, içinde bulunmaktan hiç de mutlu olmadığı durumları yansıtıyor olabilir.

Rüyada Diş Çıktığını Görmek

Rüyada diş çıkarmak, bazı yorumculara göre sıkıntıya işaret eder. Ağızda yeni bir dişin uç vermesi, yeni bir sorunun ortaya çıkmakta olduğu ya da bitti sanılan bir sıkıntının yeniden baş göstermekte olduğu yönünde yorumlanır. Kişinin ailesinde ya da akrabaları arasında bir anlaşmazlık, hastalık ya da maddi bir sıkıntı ortaya çıkacağına yorulur.

Bazı rüya yorumcuları için ise yeni bir diş aileye yeni katılacak bir üyeyi işaret eder. Rüyasında diş çıkardığını gören kişinin kendisinin ya da 1. derece yakınlarından birisinin bebek sahibi olacağı söylenir. Diş çıkarma sırasında kanama olduğu görülürse bu, kişinin başladığı bir işi tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen başaracağının işareti olarak kabul edilir.

Rüyada Diş Kırılması Görmek

Rüyada diş kırılması genellikle maddi sorunlar olarak ele alınır. Sıkıntıyı ifade eden diş, kopup gitmedikçe sıkıntı devam ediyor demektir. Fakat dişin kırılmış olması, yakında kopup düşeceğine yani sıkıntıların sona ereceğine, bu konuda umut olduğuna delalet eder. Bu açıdan ele alınırsa mevcut borçların taksitler halinde ödenmesinde önemli bir mesafe kaydedildiğini ve kişinin sıkıntısının yavaş yavaş hafiflediğini düşünebiliriz.

Bazı rüya tabirleri diş kırılmasını, buna sebep olan nesne ya da duruma göre değişik biçimlerde ele alır. Rüyasında elma yerken dişinin kırıldığını gören bir kişinin, çevresi tarafından hoş karşılanmayacak, belki de ayıplanacak bir durum içinde bulunduğu söylenir. Bu rüya kişinin içinde bulunduğu durumdan utanarak bunu çevresindekilerden sakladığı şeklinde yorumlanır. Telafisi mümkün olmayan kayıplar şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada diş kırılmasının sebebi fiziki bir kavga ise, kişinin istediğini elde etmek için bir mücadele içinde olduğu ve bunun için her şeyi göze aldığı düşünülür. Rüya sahibinin emeline ulaşmak için giriştiği bu mücadele sırasında yanlış kişilerle ilişki kurduğu ve çabanın hayır getirmeyeceğine inanılır.

Rüyada kırıldığı görülen diş çürükse bu rüya, kişinin sıkıntılarından kurtulacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada başkasının dişinin kırıldığını gören kişinin rüyası ise, sevdiklerinden kaza ya da ölüm gibi kötü bir haber alacağının, üzüntülü, endişeli günler yaşayacağının işareti olarak yorumlanır. 

Rüyada Diş Sallanması

Dişlerin sallanması da, dişlerin kırılması gibi, sorunların henüz bitmediğinin fakat rüyayı gören kişinin önemli ölçüde rahatladığının, yakında dertlerin biteceğine dair umutlarının güçlendiğinin işareti olarak yorumlanır. Rüyada diş düşmesi görmek ise artık sorunun, sıkıntının tamamen ortadan kalktığı şeklinde yorumlanır.

Öte yandan ağzındaki tüm dişlerinin sallandığını gören kişinin de, aile içinde bir tartışmaya maruz kalacağına, yakın çevresiyle arasında bir anlaşmazlık olacağına inanılır. Rüyada diş sallanmasını bir hastalığa işaret kabul eden yorumlara rastlamak da mümkün.

Rüyada dişlerin sallanması rüya sahibinin iş ya da özel hayatındaki herhangi bir sebepten ötürü kendisini tedirgin, kaygılı hissettiği biçiminde de yorumlanır.

Rüyada Diş Dökülmesi Görmek

Rüyada dişlerin, sağlık ya da maddi durumla ilgili sıkıntıları ifade ettiği görüşü yaygındır. Diş görmek her zaman hayra yorulmaz. Dişlerin dökülmesi gerçek hayatta hiç istenmeyen bir durum olduğu halde, rüya söz konusu olduğunda dişlerin dökülmesi, sıkıntılardan kurtulmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada dişinin olmadığını görmek bazı durumlarda kişinin yaşamındaki belirsizlikler, yetersizlikleri, kendisiyle olan duygusal mücadelesini yansıtıyor olabilir. İş hayatındaki iniş çıkışlar, kişinin çözüm bulamadığı maddi kaygıları, özel hayatında kendini yetersiz hissettiği fakat dile getiremediği ilişkileri böyle bir rüya görmesine sebep olabilir. Genel olarak kişinin kendisine ya da karşısındakilere karşı hissettiği bir güvensizlik hali ve alay konusu olma endişesi söz konusudur.

Rüyada dökülen dişlerini toprağa gömmek, rüyayı gören kişinin bir yakınını kaybedeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Diş Çektirmek

Diş çektirmek, sıkıntılardan kurtulmak için bir başkasından yardım alındığı şeklinde yorumlanır. Rüyasında dişini çektiren kişinin maddi sıkıntılarını gidermek için bir yakınından yardım isteyeceği belki de borç alacağı anlamına gelebilir. Rüyada görülen dişleri sağlık simgesi olarak kabul eden yorumculara göre ise kişinin bir hastalıktan kurtulacağı, iyi olacağı olarak tabir edilir.

Rüyasında tanımadığı biri tarafından dişinin çekildiğini gören kişi, herhangi bir konuda kendini arada kalmış ya da kararsız hissediyor olabilir. Diş doktoru da kişiyi içine düştüğü bu kararsızlıktan kurtaracak, akıl danışabileceği bir yakınını işaret ediyor olabilir. Eğer dişi çeken kişi rüya sahibinin tanıdığı biriyse bu rüya, o kişinin güvenilir biri olduğuna ve rüya sahibinin o tanıdığına güvenmesi gerektiğine yorulur.

Eğer kişi kendisini bir başkasının dişini çekerken gördüyse bu rüyası, kişinin bir yakınına yardım edeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyasında istemediği halde, bir başkası tarafından zorla dişinin çekildiğini gören kişinin ise mallarını ya da parasını kaybedeceği, büyük bir maddi kayıp yaşanacağı söylenir. Eğer kişi rüyasında dişini isteyerek çektiriyorsa, hayırlı bir iş yaptığı, belki bir hayır kurumuna bağışta bulunduğu, kendi isteğiyle mallarından ya da parasından feragat ettiği biçiminde yorumlanabilir.

Rüyada Diş Ağrısı Çekmek

Diş ağrısının rüyada vicdan azabını temsil ettiğine inanılır. Rüyasında dişi ağrıyan bir kişi, gerçek hayatında yaptığı bir işten ya da söylediği sözlerden pişmanlık duyuyor ama bunu itiraf etme cesaretini gösteremiyor olabilir. Eğer kişi rüyasında ağrıyan dişini çektirmek için dişçiye gittiğini gördüyse bu rüyası, artık bu pişmanlıkla yaşamak istemediğine ve yakın zamanda duygularını açmak istediğine işaret ediyor olabilir.

Rüyada Dişlerin Sökülmesi

Rüyasında kendi dişlerini söktüğünü gören kişinin kaygılarından, endişelerinden, korkularından kurtulmaya çalıştığı söylenir. Rüyada diş sökmek, bilinçaltında kaygılanmaya sebep olan bazı düşünceler ile bağlantılı olarak onlardan kurtulma isteğini ifade eder. Eğer kişi kendi dişlerini değil de tanıdığı birinin dişlerini söküyorsa, o kişi ile ilgili dile getiremediği endişeleri olduğu ve bu endişelerden kurtulmak istediği şeklinde yorumlanır. 

Rüyada Takma Diş Görmek

Rüyada takma diş taktığını görmek, kişinin muradına ereceğine, istediği şeye kavuşacağına işaret eder. Kişinin üzerinde çalıştığı işte başarılı olacağı, emeklerinin karşılığını alacağı şeklinde yorumlanır.

Eğer kişi başka birinin takma diş taktığını gördüyse, bu rüya biraz daha farklı şekilde yorumlanır. Takma diş takan kişinin kusurlarını gizlemekte ustalık sahibi olduğu ve ona fazla güvenmemek gerektiğine dair bir işaret olarak kabul edilebilir. Rüyasında bir başkasının takma diş taktığını gören kişiye, bu kişiye karşı dikkatli olması, kendini ona fazla açmaması tavsiye edilir.

Rüyada Köpek Dişinin Çıkması 

Köpek dişi ve genel olarak ön dişler pek çok rüya yorumcusuna göre ailenin çocuklarını sembolize eder. Ağızda yeni bir köpek dişinin çıkması sıkıntılı günlere işaret ederken, mevcut köpek dişinin kırılması, düşmesi ise, sıkıntılardan kurtulmanın habercisi sayılır.

Rüyada Azı Dişin Düşmesi

Azı dişler rüyada, aynı evde yaşayan çekirdek ailenin reisini, yani çoğunlukla evin babasını işaret eder. Rüyasında azı dişin düşmesi bazı yorumcular tarafından aile reisinin öleceğine yorulur fakat bu çok yaygın bir yorum değildir. Zira rüyalar gelecekten haber vermezler. Geçmişte olan ya da halen devam etmekte olan olayların kişinin üzerinde yarattığı etki, rüyalarda çeşitli sembollerle ortaya çıkar. Dolayısıyla rüyada azı dişinin düştüğünü gören kişinin ailesiyle ilgili bir sıkıntıdan kurtulacağını, feraha kavuşacağını söyleyebiliriz.

Rüyada Kirli Diş Görmek

Rüyada siyah diş görmek, kendi dişlerinin kirli olduğunu görmek, kişinin içine düştüğü karamsar duyguları ya da kendisini utandıran durumlar olduğuna işaret eder. Rüyada sarı diş görmek de, topluluk içinde kişinin kendini rahatsız hissettiği durumlar olduğuna yorulur. Rüyada kendi dişlerini kirli gören kişi, çevresinden saklamaya çalıştığı şeylerin ağırlığını artık taşıyamaz hale gelmiş, yorulmuş olabilir.

Rüyada Beyaz Diş Görmek

Rüyada dişlerini bembeyaz, tertemiz gören kişinin yüklü miktarda bir kazanç elde edeceği söylenir. Yorumlarda bu kazancın kaynağı piyango ya da beklenmedik bir miras şeklinde yorumlanır. Rüyada beyaz diş görmeyi “kısmet” olarak kabul eden yorumcular, bu rüyayı kişinin kendine bir eş bulacağı şeklinde tabir ederler.

Rüyada Çürük Diş Görmek

Rüyasında kendi dişlerinin çürüdüğünü görmek çoğunlukla ailede maddi bir sıkıntıya işaret eder. Sallanan diş ise, ailede maddi sıkıntı olmasına rağmen kişinin kaynaklarını müsrifçe harcadığı şeklinde yorumlanır. 

Eğer kişi rüyasında bir başkasının dişinin çürüdüğünü gördüyse, o kişiden umduğu yardımı, desteği alamayacağı şeklinde yorumlanır. Bu kişiden yardım istemek ya da fikrine danışmak yersiz olacaktır.

Rüyada Diş Fırçalamak

Diş fırçalamak temizlenmeyi, arınmayı, işleri yoluna koymayı işaret eder. Rüyada dişlerini fırçaladığını gören kişi, sıkıntılarından kurtulmak için bir gayret içine girmiştir. Rüyasında dişlerinin temizliğiyle uğraşan kişilerin titiz hatta bazen evhamlı kişiler olduğu, her işi ince eleyip sık dokuyan bir yapıya sahip oldukları söylenir. 

Diş fırçalamak ayrıca rüyayı gören kişinin bir şeyleri saklamaya, örtbas etmeye çalıştığı biçiminde de yorumlanabilir.

Rüyada Altın Diş Görmek 

Bazı eski rüya tabiri kitaplarında rüyada altın diş görmek, tahmin edildiği gibi zenginliğe değil, tersine mal ya da sağlık kaybına yorulur. Bazı yorumcular ise, rüyasında dişlerinin altın olduğunu gören kişi eğer eğitimli bir insan ise rüyayı hayra, kişinin ilminin, bilgisinin artacağına, doğruya ulaşacağına yorarlar. 

Rüyasında dişlerinin altın olduğunu gören kişi kadın ise ve bebek bekliyorsa, bebeğinin kız olacağına dair kanaat de toplumda oldukça yaygındır.

Rüyada Fazla Diş Görmek

Ağzında olması gerekenden fazla diş gören kişinin, yakınlarından, aile fertlerinden, akrabalarından yardım göreceğine inanılır. Bazı yorumcular ağızdaki fazla dişlerin kalabalığı işaret ettiğini ve rüyayı gören kişinin bir vesileyle kalabalık bir aile toplantısına ve muhtemelen de bir düğüne katılacağını söyler.

Rüyada Bebeğin Diş Çıkardığını Görmek

Rüyayı gören kişinin medeni haline göre farklı yorumlanır. Rüyada tanımadığı bir bebeğin diş çıkardığını gören kişi bekarsa, yakın bir zaman içinde evleneceğine inanılır. Eğer rüyada diş çıkaran bebek kişinin yakından tanıdığı bir bebekse rüya bu kez, bebeğin sağlıklı ve uzun bir ömür süreceğine yorulur. Rüyasında tanımadığı bir bebeğin diş çıkardığını gören evli ve çocuklu kişinin ise işlerinin yoluna gireceği, maddi olarak rahata çıkacağı düşünülür.

Rüyada Diş Teli Görmek

Diş teli de sarı, kirli dişler gibi, kişinin kendi görüntüsüyle ilgili endişelerini, şikayetlerini ifade eder. Rüyasında dişlerinde tel olduğunu gören kişi çirkin ya da yaşlı olduğunu düşünüyor ve toplum içinde bu düşüncesinden rahatsızlık hissediyor olabilir. Diş telleri karşı cinsle ilişkilerde başarısız olma kaygısıyla da açıklanabilir.

Eğer kişi rüyasında diş tellerini çıkarıyorsa, kendine güvensizlikle ilgili sorununun üstesinden gelmiş ya da artık estetik endişeleri ortadan kalkmış olarak kabul edilir. Bir başka yoruma göre de kişi kendini rahatça ifade etmenin bir yolunu bulmuştur ve artık sorunlarını gizlemeye ihtiyaç duymaz.

Rüyada Dişinin Eksik Olduğunu Görmek

Hangi dişin eksik olduğuna ya da kişinin gerçek hayatta içinde bulunduğu duruma göre farklı yorumlanabilir. Azı dişlerinden birinin eksik olduğunu görmek, başarısızlığı ve huzursuzluğu işaret eder. Bu başarısızlık ve huzursuzluk aile hayatında, sosyal ilişkilerde ya da iş hayatında olabilir. Bazı yorumlar azı dişlerinden birinin eksik olduğunu gören kişinin anne ya da babasını kaybedeceğine yöneliktir.

Rüyada eksik olan diş süt dişi ise, kişinin yaşam mücadelesinde kendini yalnız hissettiği, özellikle anne ve babasından destek görmediği için üzüntü duyduğu söylenir. Anne ve babası hayatta olmayan kişiler için de bu rüya, kişinin anne ve babasına, çocukluk çağına duyduğu özlemi ifade ediyor olabilir.

Rüyada başka birinin dişlerinin eksik olduğunun görülmesi ise, rüyayı gören kişinin işlerinin ya da ilişkilerinin yoluna gireceğine yorulur.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın