Rüyada Diken Görmek

Rüyada diken görmek, kaba bir adama veya birisi­nin üzerine alacağı borca fitne işarettir. Dikenin battığını görmek, ona fitne isabet edeceğine işarettir. Diken üzerine itildiğinizi görmek, alacağını almak için sıkıntıya düşeceğine, tartışmaya ve bil­gisizliğe yorumlanır.

Rüyada diken görmek, fitne ile tabir olunur.

Uykuda görülen diken rüyaları iyi değildir. İyiye ve hayra yorumlanmamıştır. Fitne, fesat, kıskançlık veya üzüntü ve keder gibi olumsuz yorumları vardır.

Kişinin rüyada diken görmesi, fitneye, kaba ve sert yapılı, haşin ve şiddetli bir adama işâret eder.

Bazen rüyada görülen diken, yeni ve yanlış inanç ve düşünce taraftarı kimseye işâret eder.

Bazen de rüyada görülen diken, dinden de dünyadan da anlamayan, din ve dünyayayarar ilmi olmayan câhil kimselere de işâret eder.

Bazı kere de diken, muhafıza, koruma görevlisine işâret eder.

Rüyada deve ve bir başka hayvana dikenli otlar yedirdiğini görmek, o hayvan yüzünden zarara uğramağa, keder ve üzüntüye düşmeğe işâret eder.

Rüyada diken üzerinde oturmak, tedirgin eden duruma işâret eder.

Rüyada dikenin üzerine doğru çekilmek, borcu olanlarca baskı altında tutulmaya işâret eder.

Rüyada diken görmek, haşin ve şiddetli bir adama yorumlanır. Bazı yorumcular, diken, adamın savunduğu yeni birdin veya fitnedir, dediler. Bundan dolayı kendisine diken batan bir kimse, fitneye düşer veya hoşlanmadığı bir şey onu rahatsız eder.

Rüyada diken üzerine çekildiğini gören kimsenin, alacakları için borçluları tarafından süre istenir.

Diken, din ve dünyalıkları olmayan cahil kişilerle de yorumlanır.

Bazı tabirciler, dikenin, keskinliği birtakım hastalık ve acılara, karışık ve birbirine girmiş bulunması işlerin durgunluğuna, sertliği keder, üzüntü, aşk ve kötü bir kimseden görülecek zülme, işarettir dediler.

Bir yanıt yazın