Rüyada Çorap Görmek

Rüyada çorap görmek, zarara uğramaya yorumlanır. Çorap çıkaran iftiraya uğrar, renkli çorap uzun sürmeyecek sü­se yorumlanır, iplik çorap kendi halinizde mutlu bir hayat geçire­ceğinize işarettir. Delik çorap aceleci olmamaya ve sahte zenginli­ğe işarettir. Yamalı çorap işte başarılı olmak ve cesarete işarettir. Çorapsız ayakkabı giymek para sıkıntısı çekeceğinize işarettir.

Rüyada çorap görmek, değişik şekillerde tabir olun­muştur. Bazı kere, çorap görmek, beddua ve zarara işaret­tir denmiştir. Ayağından çoraplarını çıkardığını gören kişi, bir iftiraya ve bir dedikoduya uğrar veya uğrayacağına işa­ret eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında ayağındaki çorabı çıkardığını gören kimse, sıkın­tıdan kurtulur, rahat bir hayata erer, şeklinde tabir edilir.

Rüyasında giyilmemiş yeni bir çorap görmek, mal sahibi ol­maya ve vakarlı, saygınlığını koruyan bir kişiye işarettir. Bu sebeple rüyasında yeni bir çorap giydiğini görmek, kendi saygınlığını ve malını parasını koruyan ve koruma­sını bilen itibarlı bir kimseye işaret olarak tabir olunur.

Rüyada yeni çorap görmek, rüya sahibinin malının zekâtını vereceğine ve malını muhafa­za edeceğine işârettir.

Yine rüyada giyilmemiş yeni bir çorap giy­diğini görmek, rüya sahibinin malını koruyaca­ğına ve muhafaza edeceğine işârettir.

Bir kimse, rüyasında sağlam ve güzel kokulu bir çorap giy­diğini görse, bu onun, malının zekatını vererek malını maddi ve manevi zararlardan, bela ve kazalardan koruya­cağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kışın çorap giydiğini gören kimse, sağlık ve sıh­hate kavuşur veya yolculuğa (seyahate) çıkar, yahut ta ra­hat bir geçim hayatına kavuşur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında yeşil renkli bir çorap görmesi ya da giydiğini görmek, namuslu ve iffetli bir kimse ile evleneceğine işa­rettir şeklinde tabir olunur.

Rüyada eski bir çorap giydiğini görmek, zekât ve sadakasını vermeyerek malının helâk olmaya yaklaşmasına işârettir. Rüyada eski, kirli ve kötü kokan bir çorap görmek, herkes tarafından kötü isimle anılma­ya ve kınanmaya işârettir.

Bazen rüyada görülen çorap, kadına ve hizmetiye de işâret eder.

Giyilmemiş çorap mal ve vakardır. Görülen çorap eski ise zekat ve sadakasını vermeyerek malın helak olmaya yaklaşmasına işaret eder. Çorabın kokusu kötü olursa o kimse kötü isimle alınır.

Bir yanıt yazın