Rüyada Dehliz Görmek

Rüyada dehliz görmek, pek iyiye yorulmaz. Rüyada dehliz gören kimsenin eline haram para veya haram mal geleceğine işarettir. Bu rüyayı gören bir kimse bugünlerde kazandığı paranın veya malın nereden ve nasıl geldiğini araştırıp kontrol etmelidir.

Bir kimsenin rüyada dehliz görmesi, büyük işlere, helal olan şeylere ve sözleşme yapan görevliye işâret eder.

Rüyada görülen dehliz, bekçi yahut kapıcı­ca yahut kendisiyle cennete veya cehenneme girmeye sebep olacak amele işârettir.

Bazen de rüyada görülen dehliz, kabre işârettir.

Rüyada dehliz görmek, hasta ve kötürüm olan kimsenin yürümesine ya da geçiminin iyi ve yerinde olmasına işâret eder.

Dehlizin aydınlığı, genişliği ve güzelliği güzel akıbete; karanlık, sık ve eğri olması da kötü âkıbete işârettir.

Rüyada görülen dehliz, büyük işlere ve helal olan şeylere yorumlanır.

Bazen da dehliz, hasta veya kötürüm kimsenin yürümesine ya da geçiminin iyi ve yerinde olmasına yorumlanır. Dehlizin aydınlığı muhasebeci ve defterdar, azab sahibi bir kimsedir. Eğer muhasebeci muhasebede çetinlik gösterirse o kimseden rüya sahibine bir azab erişir. Eğer işçi ve memur olan bir kimse kendi hesabını kafi derecede verdiğini görse kadri yüksek, rızık ve geçimi geniş olur. Hesabını vermekte aciz kaldığını görse, kıymeti düşer, üzüntü, keder ve ziyana uğrar.

Bir yanıt yazın