Rüyada Define Görmek

Rüyada define görmek, hiç beklenilmeyen bir servete kavuşmaya, defineyi soymak mal kaybına, sıkıntı ve gur­bete işarettir.

Rüyada define görmek, başarıya ulaşmak ve helalinden zengin olacağına işarettir.

Rüyada görülen define aynı zamanda helal rızka ganimet malına işaret ile tabir olunur.

Bazen de rüyada define bulmak, rüyayı gören kimsenin ölümüne işaret ile tabir olunur. Bazen de rüyasında define bulduğunu gören kimse, hasta­lığa yakalanır, şeklinde yorumlanır. Rüyada içinde az bir mal olan bir define bulduğunu görmek, rüya sahibinin çabuk atla­tacağı bir sıkıntıya işâret eder. Rüyada hasta birinin yıkık yerde define bulduğunu görmesi, o hastalıktan kurtulamayıp ölebileceğine işârettir. Bazen de rüyada bir köşke girdiğini ve orada define bulduğunu görmek, ele geçecek nîmete işârettir.

Rüyada define bulduğunu fakat, definenin içinde çok az bir şey (mal) olduğunu gören kimse, sıkıntıya düşer, fakat bu sıkıntıyı çok çabuk atlatır. Eğer definede çok mal oldu­ğunu görürse, o zaman üzüntü ve kedere işaret eder. Rüyada bir define bulduğunu görmek, rü­ya sahibinin zengin olmasına ve hakim tarafından onun zenginliği ile hükmedilmesine işâret eder.

Bir kimse rüyada bir define bulsa ve define bulduğu yere girmeye mani bazı şeyler oldu­ğunu görse, o kimsenin cimri ve zekatını vermeyen bir adam olduğuna işâret eder; eğer o kimse âlimse, ilimde cimrilik ettiğine; eğer vali ise, hükmü altında bulunan kimseler hak­kında adaletsizlik yaptığına işâret eder.

Rüyasında büyük bir mala rastladığını gören kimse şehit olur şeklinde yorumlanır.

Bazen define, insanın biriktirip yığdığı ve zekatını verme­diği mala işarettir diye yorumlanır.

Rüyada define görmek, rüya sahibinin işlerinin kolaylaşa­cağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bazen de rüyada görülen define, kazanılacak ve kar edile­cek yeri işaret eder şeklinde tabir olunur.

Bazı kere de, rüyada define görmek, işleri gizlemeye ve ör­tülü bir hanıma ve güzel elbiselere işarettir şeklinde tabir olunur. Eğer görülen bu defineye ulaşmak için üzerinde herhangi bir engel yoksa bu kadının müsrif biri olduğuna ve iffetini korumadığına işaret eder. Bu rüyayı kadın ol­mayanlar görürse, o zaman iyiye işaret olarak yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada define görmesi, helal rızka ve ganîmet malına işâret eder.

Bazen de define görmek, mirasa, zinadan çocuğa ve dışarı atılmış şeylere işârettir.

Yine define rüyası, helal kazanca, hiç bek­lenmeyen yerden gelecek mirasa da işâret eder.

Rüyada define görmek, ilme işâret eder.

Rüyada bir defineye rastladığını gören kimse, eğer talebe ise ilme işârettir; eğer es­naf ise ticaret yapar ve infakta bulunur. Rüyada büyük bir defineye rastladığını görmek, şehit olarak vefat etmeye işâret eder.

Defineler, insanın bir çok şehirlerde nâil olacağı iş ve görevlere işâret eder.

Bazen de defineye kavuşmak, rüya sahibi­nin ölebileceğim işâret eder.

Bazen define, işleri kolaylaştırmaya işâret eder.

Bazen de define, elbiseye işâret eder.

Evlenmek isteyen için defile, bâkire bir kı­za işâret eder.

Bazı kere de define görmek, insanın birik­tirip yığdığı ve zekâtını vermediği mala işâret eder.

Bazen define, kâr ve ticaret edecek yere işâret eder.

Bazen de hazine görmek, sarraf veya cev­herciyi görmeye işâret eder.

Bazı kere de define, kaybolmuş bir şeyi bulmaya ve unuttuktan sonra bir şeyi hatıra getirmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada define görmesi, soyu sopu temiz bir çocuğa ve temiz mala işâret eder.

Rüyada görülen define, işleri gizlemeye ve örtülü hanıma ve güzel elbiselere işâret eder.

Eğer define üzerinde ona kavuşmaya mani bir şey yoksa, o kadının müsrif olduğuna ve namusunu korumadığına işâret eder. Bu rüya kadın olmayanlar için iyidir.

Yine rüyada define görmek, nîmet, mal ve mülk, velayet, mertebe, rjyaset (baş olmak), şeref ve saltanat, murada ermek, ferah ve sürür ile tabir olunur.

Hazine görmek, helal rızktır. Bazen da bu rüya, mirasa ve zinadan çocuğa yorumlanır. Çünkü o hazine başkasının kazancıyla meydana gelmiştir.

 

Bir yanıt yazın