Rüyada Def Çalmak

Rüyada def çalan bir kimseyi görmek, ferahlığa ve sevince işaret eder, şeklinde yorumlanır. Rüyada, def çalan bir kimse, hasta bir adamın yanına gir­diği görülse, o hasta kimse ölür veya öleceğine işarettir.

Bazen de o hasta kimse sıhhat bulur ve halk (insanlar) o kim­senin ziyaretine gider, ünlü biri olur şeklinde yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada def görmesi, musibet, üzüntü ve kedere işâret eder.

Yine def görmek, kendisiyle beraber olan kimse için şöhrettir.

Bazen rüyada görülen def, evlenmeye işâret eder

Bazen de def, kaybolmuş veya uzaklardaki bir kimsenin gelmesine işârettir.

Def bir hizmetçinin elinde görüldüğünde, o def, o hizmetçinin durumuna göre meydana çıkacak iyi bir hayırdır.

Rüyada defi bir erkekle beraber görmek, gören kimse için şöhrete işâret eder.

Eğer def bir kadınla beraber görülürse, meşhur bir işe işârettir.

Rüyada bir kadın veya hizmetçinin çaldığı def sesini işitmek, neşe ve feraha işâret eder.

Rüyada bir genç adamın çaldığı defi dinle­mek, düşman zuhuruna işâret eder.

Rüyada ihtiyar adamın çaldığı def sesini duymak, güzel talihe ve devlete işâret eder. Yine rüyada ihtiyar bir adamın def çaldığını görmek, onun şöhret ve salâhına işârettir.

Rüyada def çalmak, erkekler için şöhret veya musibete; kadınlar için de hayra işâret eder.

Rüyada def çalan kimseyi görmek, ferahlı­ğa, neşe ve sevince işâret eder.

Rüyada def çalan birinin hasta kimsenin yanına gittiğini görmek, o hastanın ölebileceğine işâret eder.

Bazı kere de def çalan birinin hasta kimse­nin yanına gittiğini görmek, o hastanın şifâ bulmasına ve halkın o kimsenin ziyaretinde toplanmasına işârettir.

Bir yanıt yazın