Rüyada Çalgı Görmek

  • Rüyada her türlü çalgı aletinin ayrı ayrı yorumu vardır. Bundan dolayı görülen çalgı aletinin yorumuna bakınız.
  • Rüyasında tek başına çalgı çaldığını gören kimse, heye­canlanacağı bir haber alacağına işaretle yorumlanır.
  • Rüyada çalgı çalındığını görmek, kötü bir haberin yayıl­masına işaret ile tabir olunur.
  • Bir kimse rüyasında çalgı sesi işittiğini görse bu rüyası rüyayı gören kişi için ölüm haberine işarettir.

Rüyada görülen çalgı ve çalgıcı, eğlence düşkünü, kıt akıllı birine işâret eder.

Rüyada çalgı aletlerini çalan bir kimseyi görmek, yalan sözlere ve nefsanî işlere işârettir.

Rüyada görülen klasik müzik aletleri, se­vince karışan hüzne işârettir.

Rüyada görülen piyano ve onun sesi, yalan ve geçersiz söze ve böyle sözler sarf eden insana işâret eder.

Rüyada akordeon, armonika, laterna vb. gibi çalgılar görmek, düşük tabakadan insana ve onlar seviyesinde bulunan kimseye işârettir.

Rüyada görülen tüm çalgı aletleri, sâlih kim­seler için sevinç ve muhabbete, ince duygulara ve ruh güzelliğine; diğerleri için bayağı ve sefil alışkanlıklara ve bu tynette insanlara işâret eder.

Rüyada çalgı aletleri çalmak, hayırlı habere işârettir.

Rüyada elinde ney, kaval ve zurna ve ben­zeri oyun aletlerinden bir şey olduğunu ve parmaklarını onların perdelerine koyduğunu görmek, rüya sahibinin Kur’ân’ı Kerim öğreneceğine işârettir.

Rüyada çalgı aletlerinden birisinin kendisi­ne verildiğini görmek, rüya sahibinin fitneler­den kurtulacağına ve takva sahibi birisi olaca­ğına işârettir.

Bir yanıt yazın