Rüyada Dağarcık Görmek

Rüyada dağarcık görmek, sır saklayan kimseyi temsil eder şeklinde tabir olunur.

Bazı yorumculara göre, dağarcık görmek, malın korunma­sı ve eşyanın korunmasını sağlayan kimseye benzetilmiş­tir. Bu yoruma göre dağarcık görmek koruyuculuk ve bek­çilik ile tabir olunur.

Bazen de rüyada dağarcık görmek, yolculuğa veya çocuğa işaret ile tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada dağarcık görmesi, sır saklamak ile tabir olunur.

Bazı kere de dağarcık görmek, malın mu­hafızı ve eşyanın bekçisine işârettir.

Yine dağarcık rüyası, yolculuğa ve çocuğa işârettir.

Rüyada dağarcığın aniden elinden yok ol­duğunu görmek, bazı menfaatlerinin elden gideceğine işâret eder.

Dağarcık görmek, yolculuğa ve insanın omuzuna aldığı çocuğa yorumlanır.

Bir yanıt yazın