Rüyada Casus Görmek

Rüyada casus görmek belirsizliğe işaret eder. Sonucu kötü olacak işlerin, hayırlı işlere tercih edildiğinin habercisidir. Anlaşılmamak için türlü numaralar yapmaya delalet eder.

Rüyada casusluk etmek, anlaşılmaması için muğlak ve müphem söz söylemeye yahut kötü işleri hayırlı işlere tercih etmeye delâlet eder.

Rüyada casus görmek, genellikle iyiye yorumlanmaz. Casusla karşılaşmak ya insanlardan nefret ederek ya da kor­karak ıssız yerlere çekileceğinize, casus olduğunuzu görmek, çok sabırsız olduğunuz için hiçbir işinizi tamamlayamayacağınıza, ağır olmanıza, çünkü kötü bir dönem geçireceğinize işarettir. Casus gi­bi bir iş takip ettiğinizi görmek, programlarınızı uygulamanın zamanı geldiğine, işlerinizde başarılı olacağınıza işarettir. Casus ile konuşmak münasebetsiz bir haber almaya veya bir olaya işarettir. Casus kadın görmek, birisi tarafından aldatılacağınıza, yolunuzun üzerinde yüzsüz ve namussuzluğu ile şöhret yapmış bir kadın olduğuna işarettir. 

Rüyada casus görmek, kıskançlık ve çekememezliğe işaretle yorumlanır. Bir kimse rüyasında kendisinin her­hangi birinin hesabına casusluk yaptığını görse, bu onun (rüya sahibinin) kendisini kıskanan (çekemeyen) insanlar­dan bıkıp kaçacağına hatta onları görmemek için meslek veya yerini bile değiştirebileceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında casus görmek, rüyayı gören kişinin birisinden veya binlerinden kötülük veya zarar göreceğine işarettir.

Rüyada bir devlet adına casusluk yapan biriyle karşılaştığı­nı görmek, rüya sahibi kim olursa olsun, kendisini kıska­nan kişiler olduğuna işarettir. Rüyayı gören esnaflık, ticaret yapan biri ise ticaret çevresinde, ev hanımı ise evinde veya mahallesinde, memur ise dairesinde, öğrenci ise, okulunda kendisini çekemeyen kişilerin bulunduğuna işarettir.

Bir kimsenin rüyada casusluk yaptığını görmesi, şerli ve kötü işleri, iyi ve hayırlı işlere tercih etmeye delâlet eder.

Bir başka adamın casusluk ettiğini görmek, herhangi bir adamdan gelecek fenalığa işâret eder.

Bir yanıt yazın