Rüyada Boy Görmek

Rüyada boyunun kısaldığını görmek, kuvvetinin kay­bolmasına veya ecelinin geldiğine işarettir. Boyun haddinden faz­la uzadığını görmek, boyunun yükseklere, semaya yakınlığına oran­la ecelinin gelmiş olması veya mevkii ve makamından düşmesine işarettir. Boyunda kısalık görmek, memur ise azline yahut da iste­ğinin gerçekleşmeyeceğine işarettir.

Uykuda görülen boy ile ilgili rüyaları rüya tabir ve yo­rumcuları değişik şekillerde yorumlamışlardır.

Uzun boylu olan bir kişi, rüyasında boyunun kısa olduğu­nu görse, bu rüya pek iyiye yorumlanmaz. Rüyayı gören kişinin, itibardan düşeceğine veya ecelinin yaklaştığına işarettir. Bazı kere de, rüya da boyunun kısaldığını görmek, geçim ve rızık darlığına işaret eder.

Bazı yorumculara göre: Bir kimsenin rüyasında kendisini olduğundan farklı uzun boylu olduğunu görmesi, ömrünün kısa olduğuna işarettir. Rüyasında kendisinin kısa boylu olduğunu görmek ise, uzun ömürlü olacağına işaret eder.

Bazı yoruma göre: Rüyasında boyunun normalin üzerinde uzun olduğunu görmek, uzun ömre, çok kısa boylu oldu­ğunu görmek, ecelin yakınlığına işarettir demişlerdir.

Bazı yorumcular ise: Rüyasında kendisini uzun boylu gör­mek, mevki ve durumunu kaybedeceğine, kısa boylu gör­mek ise, zahmet ve meşakkat çekeceğine ve acizliğine işa­ret eder şeklinde yorumlamışlardır.

Diğer bazı rüya tabircileri de: Rüyasında kendisini uzun boylu, ya da boyunun uzadığını görmek, rüya sahibi kişinin hastalanacağına, boyunun kısaldığını ya da kısa boylu oldu­ğunu görmek ise, rızık darlığı ve geçim zorluğuna işarettir.

Rüyada boyunun uzun olduğunu görmek, fitneye işâret eder.

Bazen rüyada boyunun uzun olduğunu görmek, kuvvet, kudret ve zenginlikle iftihar etmeye işâret eder.

Bazen de rüyada boyunun uzun olduğunu görmek, ömür kısalığına işâret eder.

Rüyada görülen boy uzunluğu, memuriyet talebinde bulunan kimse için istek ve arzusu­na kavuşmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada boyunun haddinden fazla uzadığını görmesi, o kimsenin göğe doğru yaklaşmasından dolayı ecelinin yakınlığına veya rütbe ve makamından düşmesine işâret eder.

Rüyada uzun olan boynunun kısa görün­mesi, sahibinin itibardan düşmesine veya ecelinin yaklaşmasına işâret eder.

Rüyada boyunun kısa olduğunu görmek, uzun bir ömre işâret eder.

Rüyada boyunun kısaldığını görmek, mu­hakemede veya münâkaşa yapmaktan âciz kalmağa işâret eder.

Rüyada boyunun küçüldüğünü görmek, savaş ve düşmanlıkta perişanlık ve zillete işâret eder.

Memur olan bir kimsenin rüyada boyunun kısa olduğunu görmesi, memuriyetten alınma­sına veya istediği şeye kavuşmasının mümkün olmadığına işâret eder.

Rüyada her hangi bir adam ile boy ölçüş­tüğünü görmek, imtihana girmeye işâret eder.

Rüyada kendi boyunun boy ölçüştüğü ada­mın boyundan uzun olduğunu görmek, imti­hanı kazanmaya işâret eder.

Bir yanıt yazın