Rüyada Boya Görmek

Rüyada boya görmek, sermayenin elden gideceğine işarettir. Boya satmak, muhabbet ve sevginin artacağına, boya almak her işte ihtiyatlı olmaya, başkasına boya vermek, büyük bir tehlike içe­risinde bulunulduğuna, boya dökmek, düşmanların bulunduğuna işarettir. Elbise boyası sevinçtir fakat kavga ile neticelenir. Boya yapmak, aşkın biteceğine işaret eder. Bazen de boya yapmak, çevrede bulunan insanları etkilemeye ve tanınan, ün salmış biri olmaya delalet eder.

Boya dökmek düşmanların etrafım sardı­ğına yorumlanır.

Uykuda görülen boya ile ilgili rüyalar, yorumcular tara­fından çok değişik şekillerde tabir edilmiştir.

Rüyada kül rengi boya görmek dostlardan memnun olmaya mor boya sabrın sonunun iyi olduğuna işaret eder.

Rüyada mor boya görmek büyük bir kimseden himaye görmeye yorumlanır. Aynı zamanda sabrın sonunun iyi olduğu anlamına da gelmektedir.

Rüyada kırmızı boya görmek dikkatli olmaya davet olarak tabir edilir.

Rüyasında beyaz boya gören kimsenin rüyası, sevgi dolu ve mutlu bir yaşam süreceğine işaretle yorumlanır. Bazen de beyaz boya aşk olarak yorumla­nır.

Rüyasında siyah boya gören kimsenin rüyası, sıkıntı, keder ve matemli bir kırık gönül ve dolayısıyla gözyaşına işarettir.

Rüyasında mavi boya görmek, arkadaşlığa, dostluğa ve ümitli olmaya işaretle tabir edilir.

Rüyasında kahverengi boya görmek, miras yoluyla mal ge­leceğine işarettir, şeklinde tabir edilir. Bazen de uzun yol­culukla ve cesaret ile tabir olunur.

Rüyasında yeşil boya gören kimsenin rüyası, hayra yorulur ki, dilek ve muradına ereceğine işaretle tabir olunur. Rüyada yeşil boya görmek, ihlâs ve sami­miyete işâret eder.

Rüyada sarı boya görmek, hastalığa işaretle yorumlanır. Bazen de mutluluk olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada gri boya görmek samimiyet anlamına gelmektedir.

Rüyasında renklerin karışımından oluşan alacalı renkli bo­ya görmek, rüyayı gören kimsenin, hayaller peşinde koş­tuğu ve günlerini boşa harcadığına işaretle yorumlanır.

Rüyada görülen boya, örtüp gizlemeye işâret eder.

Rüyada sakalda boya görmek, gösterişe, amel ile hileye işâret eder. Sakalda boya aynı zamanda rüyada ve gerçekte hileye işarettir.

Mesleği boyacılık olan bir kimsenin rüyada boya kullandığını görmesi, nîmete,yardımlaş­maya, düşmanı zelil ve hakir etmeye ve korkudan emin olmaya işâret eder.

Rüyada boya kullandığını görmek, kendisine lâyık olmayan kimse için, üzüntü, keder, şiddet, borç, dost ve ahbabı terk etmeye işâret eder.

 

Rüyada ellerde bulunan boya, yolculuğa işâret eder.

Rüyada saçını siyah ile boyamak, kötü hale ve bozuk işlere işâret eder.

Bazen de rüyada görülen boya, kişinin işini ve bilgisizliğini gizlemesine işâret eder.

Bir kadının rüyada kına ve boya görmesi, güzel elbiseye, nîmet ve zinete, sevince ve ferahlığa işâret eder.

Saç ve sakalı ağarmış kimsenin rüyada sa­çını ve sakalını kına ve boya ile boyadığını görmesi, rütbesinin ve kuvvetinin artmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sakalına kına koydu­ğunu ve sakalının da kınayı tuttuğunu görme­si, o kimsenin sünnet-i seniyyeye tabi olması­na işâret eder.

Rüyada baş ve sakalına kına koyduğunu görmek, fakirliğini gizlemeye ve halk içinde rütbe ve makam talep etmeye işâret eder.

Rüyada saçına koyduğu kınanın tuttuğunu görmek, rütbe ve makamına dönmeye ve ora­da kısa bir müddet gurur ve büyüklük göster­meye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada saçını, halkın kullan­madığı çamur, kireç vs. gibi şeylerle boyadı­ğını görmesi, saçı bu boyaları tutarsa, o kimsenin halini mümkün olmayan şeylerle gizlemeye çalışmasına işâret eder; eğer saçı boyayı tutmazsa, onun durumunun etrafa yayılmasına, artık gizlenmesinin mümkün ol­mayacağına işâret eder.

 

Rüyada avucunun boyandığını görmek, geçiminde bolluk olmasına işâret eder.

 

Bir kimsenin rüyada ayaklarını boyayıp nakışladığını görmesi, o kimsenin ailesi yü­zünden musibete düşmesine işâret eder.

Bir kadının rüyada ayaklarını boyayıp na­kışladığını görmesi, kocasından bir musibet ve keder erişmesine işâret eder.

Rüyada görülen boyanmış el, uğursuzluk ve geçim sıkıntısına işârettir.

Bir kimsenin rüyada elini bir pislikle bo­yanmış görmesi, o kimsenin bir fitnede hazır bulunmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada iki elinin de pislikle boyanmış olduğunu görmesi, o kimsenin mal ve zanaatından elinde bulunan şeyin helâk olmaya yaklaşmış olmasına işâret eder.

Kına Görmek

Rüyada görülen kına ve boya, normal mik­tarda kullanıldığı takdirde zînet ve ferahlığa işârettir.

Bazen rüyada görülen kına ve boya, amel­leri ve itaatleri gizlemeye ve fakirliği halkın nazarından örtmeye işâret eder.

Rüyada eller ve ayaklarda görülen kınalar, rüya sahibinin kendisine lâyık olduğu şekilde ev ve mallarının ziynetine işâret eder.

Rüyada başına kına koyduğunu ve sakalına koymadığını görmek, o kimsenin başkanının malını gizlemesine işâret eder.

Rüyada saçını kına ve kan ile boyadığını ve saçının da tuttuğunu görmek, o kimsenin câhil ve gafil ve oyunla meşgul olduğuna; ancak bu durumdan tövbe ederek sapıklıktan dönmesi­ne işâret eder.

Bir kimsenin rüyada parmaklarını kına ile boyanmış olarak görmesi, o kimsenin, zikir ve teşbihi çok yapmasına işâret eder.

Rüyada parmakların ucuna kına koymak, hurmanın veya üzümün meydana çıkmasına işâret eder.

Bir kadının rüyada elinin kına ile boyanmış olduğunu görmesi, kocasının kendisine iyilik yapmasına işâret eder.

Rüyada elini kınaladığını, fakat elinin kınayı tutmadığını görmek, kocasının ona olan sevgisini izhar etmediğine işâret eder.

Bir kadının rüyada ellerine kına yaktığını ve kınaların da birbirine karıştığını görmesi, ço­cuğu yüzünden bela ve musibet erişmesine işâret eder.

 

Bir yanıt yazın