Rüyada Boşanma Görmek

Evli bir erkeğin rüyasında karısını görmesi iyi bir rüya olarak yorumlanmaz. Çünkü onun bu hareketi ile geçi­minin daralacağına veya hayatının ikiye ayrılmasına, yahut ikisin­den birisinin ölümüne işarettir. Evli kadın aynı rüyayı görmüşse karı koca arasında başka birisinin gireceğine ve tartışmalara sebep olacağına işarettir. Bazı yorumculara göre erkek karısını boşadığını görürse o kimse çok zengin olur. Bu rüya bekarlar için bir uyarıdır.

Rüyada görülen boşanma ile ilgili yorumlarda rüya tabir ve yorumcuları görüş ayrılığındandır. Yani boşanma rüyalarını değişik şekillerde yorumlamışlardır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Evli bir kimsenin rüyasında hanımını boşadığını görmesi, geçiminin daralacağı (bozu­lacağına veya gerçekten aralarında ayrılığın olacağına ve­ya eşlerin ikisinden birinin vefat edeceğine işaret eder.

Evlenmemiş genç bir kızın rüyasında boşanıyormuş oldu­ğunu görmesi, onun pek yakında evleneceğine işaret eder.

Ünlü yorumcu İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyasında kendi ka­rısını tek hanımını boşadığını görmek, rüya sahibi kişinin, izzet ve şerefini, itibar ve saygınlığını kaybedeceğine işarettir. Rüyayı gören adamın başka bir karısı daha varsa, gördüğü rüya, malından bir kısmını kaybedeceğine, yani mal eksikliğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında evli olmadığı halde, yani bekar olduğu halde ka­rısını boşadığını görmek, rüya sahibi kişinin ecelinin yak­laşmış olduğuna, pek yakında öleceğine işaret eder.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında boşandığını görmek, zen­ginlik ve servete kavuşmaya, ortağından ayrılmaya, me­muriyetten atılmaya veya işinden ayrılmaya, işlerinin bo­zulmasına, mal kaybına (zarar edeceğine) ve istemediği tat­sız durumla karşılaşmak gibi durumlara işarettir demiştir.

Rüyasında karısını bir talakla boşadığını görmek, rüya sa­hibi kişi, kendisi ya da hanımı hasta ise, hasta olan kişinin şifa bulup iyileşeceğine işarettir.

Rüyasında hanımına üç defa boş ol dediğini görmek, rüya sahibi kişinin hastalanacağına işaret olarak yorumlanır.

Ebu Said-il’Vaiz’in yorumu:

Rüyasında hanımını boşadığı­nı görmek, rüya sahibi kişinin zengin olacağına işaret eder. Bir diğer işarete göre, çalıştığı iş yerinden ayrılacağı­na veya memur ise, memuriyetten azledilir, memuriyet­ten atılacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyasında hanımını kesin boşadığını görse, bu rüyası onun (rüya sahibinin) bulunduğu işini terk edeceğine (bı­rakacağına) ve bir daha o işine geri dönmeyeceğine işarettir.

Rüyada bir erkeğin hanımını boşaması, hayra yorumlanmaz.

Rüyada bir erkeğin hanımını boşaması, geçimin daralmasına veya gerçekten ayrılık olmasınaya da ikisinden birinin vefat etmesine işâret eder.

Bazen rüyada bir erkeğin hanımını boşa­ması, şeref ve itibarın kaybedileceğine işâret eder.

Yine rüyada hanımını boşadığını görmek, zenginliğe, ortaklardan ayrılmaya, işinden ay­rılmaya, ticareti terk etmeye, malının elinden gitmesine ve arzu etmediği bir şeyin vuku bulmasına işâret eder.

Rüyada bekâr olduğu halde karısını boşa­dığını görmek, ecelinin yaklaştığına işâret eder.

Bekâr birisinin rüyasında eşinden boşandı­ğını görmesi, evlenmesinin yaklaştığına; genç bir kızın eşinden boşandığını görmesi ise onun evleneceğine işâret eder.

Dindar bir adamın rüyada hanımını boşa­dığını görmesi, dünyayı arkaya atıp âhiret için çalışmaya işâret eder.

Evli kadının rüyada boşandığını görmesi, kocasıyla arasına başka birisinin girmesiyle tartışmaların çıkmasına, dolayısıyla da üzüntü­lere sebep olacağına işâret eder.

Hasta bir kadının rüyada boşandığını gör­mesi, düşman olarak birbirleriyle yaşamlarını sürdüreceklerine işârettir.

 

Bir yanıt yazın