Rüyada Bomba Görmek

Rüyada bomba görmek, gizli bir şeyin ortaya çıkacağı ile yorumlanır.

Rüyada bir bomba patladığını ve yaralandığını görmek, rüyayı gören kimsenin bir zarara uğrayacağına işarettir.

Bir kimse, rüyasında bir bombanın patladığını görse ve patlayan bombanın kendisine herhangi bir zarar verme­miş olduğunu görmesi, rüya sahibi kişinin, gizlemekte ol­duğu bir sırrın meydana çıkacağına işaret eder. Şayet pat­layan bombadan yaralanıp bir acı ve ıstırap gördüyse, bu onun (rüya sahibinin) zarar göreceğine işarettir tabir edilir.

Rüyada bomba görmek, genellikle tehlikeye ve mutlulu­ğun elden gitmesine ve gideceğine işarettir.

Rüyada bomba görmek, ağır masraf altına girme­ye işarettir. Bomba yapmak, tahammül edilmeyecek kadar çok ça­lışmaya ve yorgunluğa, bomba almak, kârlı, fakat uzun bir yolcu­luğa, bomba ile yaralanmak, sevginin artmasına ve işte başarıya, patlamış bomba görmek, mal kaybına, fakirliğe ve zarurete işaret­tir. Bomba parçaları görmek, görülen parçalar oranında üzülmeye, tehlikeli bir yolculuğa veya hastalığa işaret eder. Bomba ile bir hayvanın yaralandığını görmek, hayvani arzuya ve kötü niyetli ol­duğunuza işarettir. Bomba ile ölmek, son derece sıkıntıya düşme­ye, kazanç azlığına,fazla düşünceye, kedere işarettir. Bomba attığı­nı görmek, yakınlarından ve komşularından hürmet ve itibar gör­meye, çok büyük bomba birisinin hükmü altına girerek hürriyeti­nin kısıtlanacağına, küçük bomba, gizli bir işini birisine söyleye­rek aile saadetini bozacağına, bomba satmak kazanca ve mutlulu­ğa işarettir. Bomba almak, hafif bir hastalığa, bomba ile oynadığı­nı görmek, ani ve tehlikeli bir kaza geçireceğine işaret eder.

Rüyada bomba görmek, gizli bir işin açık­lanmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bomba patladığını ve kendisine zarar gelmediğini görmesi, gizlediği bir sırrının meydana çıkacağına işâret eder.

Rüyasında bir bombanın patladığını ve kendisinin yaralandığını görmek, gizli yaptığı bir işten zarar göreceğine işâret eder.

Rüyada elindeki bir bombayı patlatmak için bir yere attığını görmek, başkasına ait bir sırrı açıklayacağına işâret eder.

Rüyada bir meydanda bir bombanın patla­dığını ve etrafına zarar verdiğini görmek, oyer halkının bir hükümet işinden dolayı zarara uğrayacaklarına ya da kötü bir haber alacakla­rına işâret eder.

Bir yanıt yazın