Rüyada Boğulduğunu Görmek

Rüyada boğulduğunu görmek, birisinin kendisini dolandırmasından çekinmesi gerektiğine işarettir. Suda boğulmak, dikkat ve itina ile hareket ettiği takdirde tuttuğu işte ka­zançlı çıkmaya işaret eder.

Bir kimse rüyada boğulduğunu görse, kendisine yüklenen emanet ve velâyetten dolayı muzdarip olur.

Rüyada boğulduğunu görmek iyi değildir. Rüyada boğulduğunu görmek, hatalı bir yolda olunduğuna işarettir.

Rüyada suda boğulma tehlikesi atlattığını görmek, bu rü­yayı görenin çok dikkatli olması gerekir. Çünkü bu sizi karşılaşacağınız tehlikeye işaret ederek uyarmaktadır. Dolandırılabilirsiniz çünkü buda bir tehlikededir.

Rüyasında boğulduğunu görmek, rüya sahibi kişinin Allah’ın (C.C.) emir ve rızası olmayan bir hal üzere bulundu­ğuna işaret eder şeklinde tabir olunur.

Rüyasında kendisinin boğulduğunu gören kişi, çok günah işler, büyük hatalar yapar, rüya buna işaret eder. Eğer bo­ğulduğunda öldüğünü görürse, o zaman, o kişinin kafirli­ğinden korkulur veya o kişi bidat ehli biri olduğu için sa­pıklığına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada kendisini boğduğunu görmek, iyi sayılmaz. Üzün­tü ve kedere düşeceğine işaret eder.

Rüyada boğulduğunu görmek, Allah’ın (c.c.) emir ve rızası olmayan bir halde bulun­maya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada boğulduğunu görme­si, o kimsenin, çok günâh işleyerek hata etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada boğulduğu ve öldü­ğünü görmesi, o kimsenin çok küfür işlemesi­ne veya o kimsenin bir bidat içinde boğulma­sına işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada boğulduğunu görmesi, o kimsenin kendisine yüklenen ema­net ve velayetten dolayı ızdırap çekeceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sudan çıktığını ve boğulmadığını görmesi, dünya işlerinin o kim­seyi dindar etmesine işâret eder.

Rüyada atlamak yahut düşmek suretiyle suya girdiğini ve boğulmadan çıktığını gör­mek, yaşadığı hayattan ders alarak kulluğa yönelmeye işâret eder.

Üzerinde yeşil bir elbise olan kimsenin rüyada sudan çıktığını ve boğulmadığını gör­mesi, ilim ve takva sahibi olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada boğulduğunu ve deni­zin derinliklerine daldığını görmesi, büyük bir idarecinin o kimseye kızmasına veya eziyet et­mesine ve o kimsenin devamlı o azap içinde bulunmasına ve vefat edebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin suda boğularak öldüğünü görmesi, o kimseye, düşmanının yaklaşmasına işâret eder.

Rüyada temiz ve berrak suda boğulduğunu görmek, hayırlı ve çok mala erişmeye işâret eder.

Rüyada bulanık suda boğulduğunu gör­mek, hak ile batılı birbirine karıştırmaya ve üzüntüye işâret eder.

Bir kimse rüyada boğulduğunu görse, kendisine yüklenen sorumluluğun kendisini rahatsız ettiği anlamına gelir. Bir kimse boğulmadan ölürse, zor durumda kalır ve fakir olur. Kendisini asarak boğduğunu görse, üzüntü ve sıkıntıya işaret etmekle beraber, o kimsenin kendini boğduğu yerde ikamet etmeyeceğine delalet eder. Bazen de boğmak, borç ile aranmaya işaret eder.

Boğaz, insanın hayatıdır. Boğazından bir kıl veya iplik çıktığını ve onu çektiğini, fakat tamamen çıkamadığını ve kırılmadığını gören kimsenin ömrü ve hayatı uzun olur.

Denizde Boğulduğunu Görmek

Rüyada inançsız birinin denizde boğulma­sı, iman etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada denize battığını, aka­binde suyun yüzüne çıkıp el ve ayaklarını oy­natıp sonra yine suya battığını ve tekrar suyun üzerine çıktığını görmesi, o kimsenin, dünya işlerine dalmasına, zengin ve otorite sahibi olmasına işâret eder.

Denizde boğulmak, böbrek hastalığı tutulmaya, bekar iseniz şeytan gibi bir kadın veya gayet kurnaz bir erkek ile ev­leneceğinize işaret eder. Boğulmak üzere iken kurtulursanız, zarar­sız bir olay geçirmeye ve mesut bir evliliğe işaret eder.

Bir yanıt yazın