Rüyada Boncuk Görmek

Rüyada boncuk görmek, korkulan zarara uğra­nılacağına işarettir. Boncuk toplamak, dost zannederek güvendiğiniz kimselerden zarar göreceğinize, boncuk satmak, fakir olduğu­nuza fakat bunun er geç mükafatını göreceğinize işarettir.

Küçük boncuk, iyi ve sadık bir dost edinileceği­ne, boncuktan çanta yapmak, çevrenizde bulunan kimselerden kö­tü sözler işiteceğinize işaret olarak yorumlanır.

Büyük boncuk, bir işten zarara ve kavgaya işarettir.

Meydana gelmesinden korkulan bir olayın gerçekleşmesinin habercisidir. Rüyasında bir yerden boncuk alan genç bir kız âşık olur. Evli kadın içinse eşinden duyacağı tatlı sözlerdir. Erkek için ise bu rüya, gizli bir ilişkiye işarettir. Bazı tabircilere göre; rüyada boncuk, hizmetçi ve mal olarak yorumlanır. Ayrıca boncuk, kadın olarak da tabir edilir.

Rüyada boncuk görmek, yakın çevreden birinin kötü bir olayla karşılaşacağına işarettir. Her çeşit adi boncuk; değersiz insanlara, bol miktarda boncuk haram mala, güzel boncuk, asil kadına delalet eder.

Cabiril’ Mağribi’nin Yorumu:

Rüyasında boncuk bulduğu­nu ya da boncuk satın aldığını gören kimse, kendisine yar­dım edecek bir hizmetçi alır veya hizmetçi alacağına işa­ret eder şeklinde tabir etmiştir.

Salimi’nin Yorumu:

Rüyasında bir boncuk bulduğunu gör­mek, az bir mala sahip olmaya ve bir miktar nimete ermeye işaret eder, ya da çıkmış olduğu yolculukta eline bir miktar para veya mal geçer şeklinde tabir olunur demiştir.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu:

Rüyada boncuk görmek, şu cihetlere işaret eder:

Kötü mizaçlı, kötü asıllı zevce,

Ahlaksız hizmetçi, kötü huylu (huysuz) erkek hizmetkar,

Az miktar ve devamsız bir mal,

Edep, terbiye ve evlat gibi şeylere işaret eder demiştir.

Bazı yorumculara göre; rüyada görülen bir şey içine dökül­müş ve dizilmemiş renkli boncuklar, hayal kurmaya, zihni­ni lüzumsuz ve gereksiz şeylerle meşgul etmeye işarettir.

Dindar bir kimsenin, rüyasında dizilmiş, bir takım renkli boncuklar görmesi, mal ve mülke kavuşacağına işaret eder. Günahkar olan bir kişinin bu rüyayı görmesi ise, üzüntü ve kedere işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir adamın boncuğa rast geldiğini görme­si, mal ve hizmetçiye kavuşmaya işâret eder.

Rüyada boncuk görmek, hanıma da işâret eder.

Bazen rüyada boncuk görmek, alçak ve rezil bir dosta işâret eder.

Yine rüyada boncuk görmek, ahlâkı kötü bir eşe, kötü huylu hizmetkâra, evlat ve hiz­metçiye, ehemmiyetsiz ve bekasız mala, edep ve terbjyeye işâret eder.

Rüyada bir takım boncukları delmekle meşgul olduğunu görmek, adi bir kadınla ev­lenmeye işâret eder.

Bazen rüyada bir takım boncukları del­mekle meşgul olduğunu görmek, adi bir takım işlerin peşine düşmeye işâret eder.

Rüyada eşek ve katırlara yüklenmiş bon­cuklar görmek, haram mala işâret eder.

Renklerine Göre Boncuk Yorumları

Beyaz boncuk, fazla sıkıntıya işaret eder. Bazen de dindar ve iyi bir kim­seye işaret etmektedir. Rüyada beyaz boncuk görmek, sâlih ve müttaki hizmetçiye de delalet eder.

Kırmızı boncuk, fazla müsrif olmaya yorumlanır.

Siyah boncuk, hafif bir hastalığa yorumlanır. Bazen siyah boncuk görmek, dinsiz ve kötü bir hizmetçiye işarettir. Rüyada siyah boncuk katı kalpli, fenâ huylu bir kadına işâret olarak da yorumlanır.

Sarı boncuk, tutulan yolda bir tehlike olduğuna işarettir. Sarı boncuk; olayların planlandığı gibi gitmemesine de yorumlanmaktadır.

Turuncu boncuk, hayal kırıklığına uğramaya işarettir.

Gül rengi boncuk, boyun eğmeyi arzu etmediğiniz kimselere muhtaç olacağınıza işaret eder.

Kahverengi bon­cuk, beklenmedik bir zamanda kötü bir haber almaya yorumlanır.

Mavi boncuk, iyi ve sevinçli bir haber almaya işaret eder.

Pembe boncuk, birinden yardım istemeye işarettir.

Yeşil boncuk, başarılı olunacağına, bazen de dindar ve iyi huylu bir hizmetçiye işaret eder şeklinde tabir olunur.

Bir yanıt yazın