Rüyada Bohça Görmek

Rüyada bohça taşıdığını görmek, beklemediği ve sev­diği dostlarından birinin kendisine (rüyayı gören kimseyi) ziyaret edeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada bohçasını alıp yolculuğa çıktığını görmek, sevdiği biriyle karşılaşacağına işarettir.

Rüyasında boş bir bohçayı sandığına koyduğunu görmek, evindeki aileden bir kişinin evlenip ayrılacağına işarettir.

Rüyasında çamaşırlarını toplayıp bohçaladığını görmek, planladığı işlerinin yolunda gideceğine işaret eder.

Rüyasında bohçasının kenarlarını renkli ipliklerle oyala­yıp süslediğini, dantel olduğunu görmek, zenginliğe kavuş­masına ve mutluluğa ereceğine işaret eder.

Rüyada bohça (çıkın) görmek, mal ve nîmete işâret eder.

Bir bohça bulup açtığını ve içinden bir şeyler aldığını görmek, yeni bir mal satın almaya ve bir yerden gelecek menfaate işârettir.

Yine rüyada bohça görmek, bir yolculuğa işâret eder.

Rüyada kendisinin bir bohça taşıdığını görmek, çok sevdiği bir kimseyi ziyaret ede­ceğine işâret eder.

Rüyada bir bohçanın çevresini ibrişim, ipek ve renkli ipliklerle işlediğini görmek, mut­luluk ve zenginliğe işâret eder.

Rüyada bohçayı kaybettiğini görmek, sev­diğinizin sizi terk etmesine ve size ait özel sırları açığa çıkarmasına işâret eder.

Rüyada bohça dolusu kumaş görmek, bir servete kavuşmaya ya da sevmeyerek de yap­sanız iyi gelir getirecek bir işe işâret eder.

Rüyada bohça ile para görmek, hayalleri­nizin gerçekleşmemesine işâret eder.

Rüyada bohçayı çözdüğünü görmek, çok sıkıntılı ve gergin günler geçirmek pahasına borçlarınızı ödemenize ve itibarınızı tekrar kazanmanıza işâret eder.

Bir yanıt yazın