Rüyada Balçık Görmek

Rüyada balçık görmek, kedere ve sıkıntıya veya kötü huylu bir kadına ve bazen de hayırlı bir haber alınacağına işaretle yorumlanır.

 • Cabir’il Mağribi’ nin yorumu: Rüya da beyaz ve yeşil balçık görmek, helal bir mala kavuşmaya işaret eder.
 • Rüyada sarı balçık görmek, üzüntü ve kedere veya hastalı­ğa işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Rüyada kırmızı balçık görmek, oyun ve eğlenceye işarettir.
 • Rüyasında siyah balçık görmek, keder ve üzüntüye işarettir.
 • Rüyasında balçık yediğini görmek, hakkında dedikodu ya­pılacağına işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında balçık bir yerde veya bataklık bir yerde yürüdü­ğünü görmek, üzüntü ve kedere, elem ve sıkıntıya düşece­ğine işarettir.
 • Rüyasında balçığın içine saplandığını ve boğulmadığını gör­mek, büyük bir belaya, büyük bir musibete uğrayacağına işarettir. Eğer balçıktan çıktığını görse, o zaman bela ve musi­betten kurtulacağına ve feraha, sevince ereceğine işarettir.

Kirmani’nin yorumu: Rüyasında balçık içinde yürümekte olduğunu görmek, rüyayı gören kimse, hasta ise, hastalığı uzayacağına, eğer üzüntü içinde bulunuyorsa, üzüntü ha­linin devam edeceğine işaret eder.

 • Rüyasında balçık çiğneyip kıvamına getirip kerpiç, tuğla ve benzeri şey yaptığını görmek, pek iyi değildir. Bu rüya hayra yorumlanmaz. Bir yoruma göre ise, bu rüya, kavga­ya, düşmanlığa ve kedere, sıkıntıyı işarettir.
 • Diğer bazı yorumculara göre: Rüyasında pişmiş balçık yedi­ğini görmek, rüyayı gören kişi hakkında dedikodu ve gıybeti yapıldığına veya kendisinin dedikoducu olduğuna işarettir.
 • Rüyasında pişmemiş bir balçıktan yediğini görmek, ailesi, çoluk çocuğu için mal toplayacağına ve para biriktireceği­ne işaret eder.
 • Rüyasında kendi evinin dış cephesini veya dış duvarlarını balçık (harç)la sıvadığını görmek, iyi sayılmaz. Bu rüya da üzüntü ve kedere işaret eder şeklinde yorumlanır.
 • Rüya yorumcularına göre; tuğla, kerpiç ve benzeri işlerde kullanmak için yapılan balçık (özlü yapışkan ça­murca, bataklık çamurları işaret ettiği yorum aynı şekilde tevil edilip yorumlanır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu: Rüyada sıcak ülkelerde gö­rülen balçık yorumu, soğuk ülkelerdeki görülen balçık yo­rumundan daha iyidir.

Bir yanıt yazın