Rüyada Mescid-i Aksa Görmek

Rüyasında Mescit-i Aksa’da (Beytül Mukad­des ‘de) namaz kıldığını gören kimse, bir mirasa kavuşur veya iyilik yapan ve ihsan sahibi bir kimse olacağına işa­retle tabir olunur.

Rüyasında kendisinin Mescit-i Aksa’da abdest aldığını ve­ya alıyormuş gören kimsenin eline bol para veya mal ge­çeceğine işaretle tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada kendisini Mescid-i Aksâ’dan dışarı çıktığını görmesi, kimsenin rüyada kendisini Beyt-i Mukaddeste abdest alyor görmesi, o kimsenin eline geçecek mala işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini Mescid-i Aksâ’dan dışarı çıktığını görmesi, o kimsenin yolculuğa çıkmasına ve elinde miras malı varsa, o malın elinden gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mescid-i Aksâ’da ışık veya mum yaktığım görmesi, o kimsenin evlâtları yüzünden başının derde gireceğine işâret eder.

Ya da iyilik sahibi biri olur. Orada abdest aldığını görse mala kavuşur. Mescid-i Aksa’dan çıktığını gören kişi yolculuğa çıkar veya elinde malı varsa kaybeder. Orada ışık veya mum yaktığını gören kişinin evlatları yüzünden başı derde girer. Adağı varsa yerine getirmelidir.

Mescid-i Aksa’da kıbleden başka yöne namaz kıldığını gören hacceder. Kendisini Beyt-i Mukaddes’te abdest alıyor görse, eline mal geçer.

Bir yanıt yazın