Rüyada Araf Suresini Görmek

Rüyada Araf suresini okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; ilme kavuşmaya, dinin sağlam olmasına yorumlanır.

Bazen de rüyada bu sureyi okumak; şeytanın hilesinden emin olmaya, ahirette Hazret-i Adem Aleyhisselamın şefaatine ermeye yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu

Bir kimse, rüyasında A’raf Suresi’nin tamamını veya bir kısmını okuduğunu ya da okunduğunu görse, bu onun dindar bir kişi olduğuna ve akıbetinin (sonunun) hayırlı son olacağına işaret eder. (dur)

 

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu:

Rüyasında A’raf Suresini gören kimse, Cenab-ı Hakk’ın rızasına mazhar olur. Güve­nilir emanetleri koruyan dini bütün bir insan olduğundan kendisine bırakılan emanetleri saklayıp muhafaza eder şeklinde yorumlanır.

Bazı yorumcular göre de böyle bir rüyayı gören kimse düş­manlarına galip üstün geleceğine işaret eder. Her bir ilim­den nasibi, kısmeti olur ve duası kabul olan kimselerden olur. Tur-u Sina’yı ziyaret etmiş gibi sevap işler ve düşmanlarının helak olup yok olduğunu görmek kendisine nasip olur şeklinde yorumlanır.

Rüyada A’raf Sûresi’ni okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; iline nâil olmaya, dinin sağlam olmasına ve hâlis müminliğe işârettir.

Bazen de rüyada A’raf Sûresi’ni okuduğunu görmek şeytanın hilelerinden emin olmaya ve âhirette Adem aleyhisselâm’ın kendisine şefaatçi olmasına işâret eder.

Rüyada A’ı af Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse her ilmi ezberler ve insanlardan uzak bir şekilde garib olarak vefat eder.

Rüyada A’raf Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, Cenâb-ı Hakk’ın rızasına kavuşmaya işâret eder ve her korkudan emin olur.

Bir yanıt yazın