Rüyada Ankebut Suresini Görmek

Rüyada Ankebut suresini okuduğunu ve dinlediğini görmek, bazı ünlü yorumculara göre, değişik yorum işaretleri ortaya konulmuştur.

Rüyada Sûre-i Ankebût’u veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, ölünceye dek Allah’ın muhafazası altında bulunmaya yorumlanır.

Bazı kere de bu rüya, yalnızlıkla imtihan edilmeye ve sabrından dolayı müjdelenmeye yorumlanır.

 Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu:

Bir kimse rüyasında Ankebut Suresini tamamını veya bir parçasını okuduğunu ya da dinlediğini görse bu rüyası, onun düşmanlarına galip geleceğine ve onları yeneceğine işarettir.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyayı gören kimse, korkusu varsa korkudan kurtulup emniyete kavuşur. Hasta ise hastalıklardan kurtulup şifaya kavuşur. Zor bir işten kurtulup selamete çıkar. Cenab-ı Allah, ken­disine kolaylık verir ve düşman şerrinden korur şeklinde yorumlanır.

İbn-i Kesiri’n yorumuna göre de;

bu rüyayı gören kimse, düşmanlarına galip (üstün) gelir, Cenabı Allah, kendisini her türlü tehlike ve kötülüklerden koruyup muhafaza eder ve kendisine büyük mükafatlar verir şeklinde yorumlanmıştır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumuna göre ise;

rüyayı gören kimse, vefat edinceye kadar yani ölünceye dek Cenab-ı Allah bu kulunu himayesine alır, onu selamette ve huzur içinde yaşatır şeklinde yorumlanmıştır.

İbn-i Sirin’in yorumu daİmam-ı Nablusi’nin yorumu gibidir.

Rüyada Ankebût Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, ölünceye kadar Allah’ın (c.c.) muhafazası altında bulunmaya işârettir.

Bazı kere de Ankebût Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, yalnızlıkla imtihan edilmeye ve sabrından dolayı müj- delenmeye işârettir.

Bir yanıt yazın