Rüyada Anahtar Görmek

Rüyada anahtar görmek, bilgisinden faydalanamayarak, fakir düşmeye; anahtar bulmak, yaptığınız işten fazla kâr sağlanacağına, anahtarla hapishane kapısını kilitlemek size şimdiye kadar yardımdan kaçmayanların kendilerinin sıkıntıya düştüklerine ve artık sizden yardım umduklarına işarettir. Anahtarı kapı üzerinde görmek, hapis olmaya işarettir. Anahtarı kırılmış gör­mek, iyi değildir. Etrafınızdakilerden sakınmak gerektiğine, ken­dini ve malını iyi muhafaza etmek gerektiğine, anahtarın çalınmış olduğunu görmek, ihmal yüzünden kaybedeceğinize, böyle gider­se fakir düşeceğinize yorumlanır.

Rüyada anahtar görmek, kendi eliyle halkın işleri­nin vaktinde yapılmasını ve insanların işlerini düzelterek yoluna koyma hususunda çaba gösteren ve elinden gelen gayret ve çalışmayı yapan bir adama işaretle yorumlanır.

Rüyada anahtar görmek, bazı yorumculara göre, rızka, ge­niş geçime kavuşmaya veya yardıma (yardım görülmeye, yardım edilmeye) işaret olarak yorumlanır.

Rüyada anahtar görmek değişik şekilde yorumlanmıştır.

Rüyada anahtar ile bir şeyi açmak, sıkıntı ve kederden kur­tuluşa ve başarıya işarettir, şeklinde tabir edilir.

Rüyada bir kadının üzerine anahtar attığını görmek, nikah­lanan aya işarettir.

Rüyada anahtar kaybettiğini görmek, işten çıkarılacağını­za, işlerde durgunluk ve zorluklarla karşılaşmak gibi iyi olmayan şeylere yorulur.

Rüyada birisinden anahtar aldığını görmek, ziraatçılık yo­luyla servet sahibi olmaya işarettir.

Rüyada kırık bir anahtar görmek, bir yetimin malına veya kendisine zarar verileceğine sebep olunduğuna işarettir.

Rüyada anahtarını çaldırdığını görmek, işlerin bozukluğu­na işaretle yorumlanır.

Rüyada tahta bir anahtar görmek, gösterişçi ikiyüzlü bir adam vasıtası (aracılığı) ile isteğinizin yerine getirileceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir yeri kilitlediğini görmek, birilerini evlendir­meye işaret olarak yorumlanır.

Bazı yorumcular: Rüyada anahtar görmek, Cenab-ı Allah’a yaptığı dua ve niyazlarının kabul olacağına, tövbe ederse, tövbesinin kabul olunup günahlarının bağışlanacağına işaret olarak yorumlamışlardır.

Diğer bir yoruma göre: Rüyasında anahtarının kırıldığını veya anahtarın dişlerinden birinin kırıldığını görmek, iyiye işaret değildir. Bir zarara ve kötülüğe yorumlanır. Veya muradına, maksadına kavuşamamaya işaretle yorumlanır.

Rüyasında anahtarını kilidin yuvasına soktuğunu görmek, nikahlanmaya (yani evlenmeye) işarettir şeklinde yorumla­nır. Şayet elindeki kullandığı anahtar yeni ise, bir kız ile, anahtar eski ise dul bir hanımla evlenmeye işarettir.

Rüyasında anahtarının çalındığını veya kaybolduğunu gör­mek, işlerinin yarım kalacağına veya işlerinin bozulacağı­na ve zorluklarla karşılaşacağına işarettir.

Rüyada anahtar görmek, rüya sahibi için Allah Teâlâ’nın lütuf ve ihsanına delâlet eder.

Bazen rüyada anahtar görmek, rızka, yardıma, ilme, evlada, elçiye, mala, define­ye, kabul olunan duâya ve hacca gitmeye işâret eder.

Bazı kere de rüyada anahtar görmek, düş­mana galip gelmeye, casuslara, yolculuğa, hizmetçilere, kadınlar için de kocaya ya da mala delâlet eder.

Ayrıca rüyada anahtar görmek, güç işlerin açılmasına, keder ve gamdan kurtulmaya, has­talıktan şifâ bulmaya, muradın hâsıl olmasına, dinde kuvvete, duânın kabulüne, ilim ve mari­fete işâret eder.

Yine rüyada anahtar görmek, hazineler ile de tabir edilir.

Rüyada anahtar görmek, ilim ve Kuranın kapısını açmakla da tabir olunur.

Rüyada demirden bir anahtar görmek, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerin açıl­masına delâlet eder.

Bir anahtar aldığını görmek, hazine bul­maya; eğer arazi sahibi ise toprağından istifa­de etmeye işârettir.

Rüyada anahtarla bir yeri açmak, hayra, kapatmak ise şerre delâlet eder.

Rüyada görülen anahtar, Allah’tan (c.c.) bir şey istemeyle, duâ ve istiğfar ile de tabir edilir.

Bir kadının rüyada kendisine anahtar bıra­kıldığını görmesi, o kadının birisiyle nikahlana- cağına yorulur.

Rüyada anahtar görmek, rızka yardıma ilim kapısını açmaya delâlet eder. Özellikle kendisiyle beraber birçok anahtar varsa, rızık ve ilme sahip olmaya yorumlanır.

Bazen anahtar evlâda, casuslara, yolculuğa, kölelere, kadınlar için kocaya ya da mala delâlet eder.

Anahtar görmek; düşmanı yenmeye delâlet eder.

Anahtar, hâzinelere de delâlet eder. Çünkü hazineler onlarla açılır.

Bir kadın rüyada kendisine anahtar bırakıldığını görse, o kadın birisiyle nikâhlanır.

Rüyada kapıyı güçlükle açtığını gören kimse, kapıyı açıncaya kadar maksadına kavuşamaz.

Beklenmedik değişiklikler olacağının işaretidir. Anahtar bulmak, mutlu bir aile hayatının ve güzel iş teklifleri alınacağının habercisidir. Kişi rüyasında birçok anahtarı bir arada görse; bu rüya bol kazanca ve birçok konuda bilgi sahibi olmaya delalet eder. Kişi rüyasında anahtar görmüşse; bu, o kişinin kaybettiği bir şeyini bulmasına veya ümit verici bir haber almasına işaret eder. Ayrıca rüyada anahtar görmek, düşmana galip gelmek manası taşır.

Anahtar duanın kabul olmasına da delalet eder. Demirden yapılmış bir anahtar kuvvetli ve şöhretli bir kimseye, aynı zamanda işlerinin açılmasına delalet eder.

Rüyada kapıyı güçlükle açtığını gören kimse ne kadar zorlandıysa istediği bir şeyi elde etmekte de o kadar zorlanacak demektir.

Anahtar hac ile de tabir edilmiştir.

Elinde Anahtar Olduğunu Görmek

Elinde cennet anahtarı olduğunu görmek; ibadet ve ilme delalet eder. Yahut miras yoluyla helal mal elde eder. Rüyada elinde cennetin anahtarı olduğunu görmek, ibadet, ilim, hikmet ve marifetle na­siplenmeye işâret eder.

Bir kimse elinde anahtar olduğunu görse şan ve şöhret sahibi olur.

Rüyada elinde bir anahtar olduğunu gör­mek, abdest alıp ibadet etmeye işâret eder.

Rüyada elinden anahtarın düştüğünü gör­mek, namazı edâ etmekte gevşek davranmaya delâlet eder.

Rüyada elinde ağaçtan yapılma anahtar görmek, emanet bıraktığı malı varsa zayi ola­cağına işarettir.

Rüyasında elinde birçok anahtarlar bulunduğunu görmek, yüksek bir mertebeye, büyük bir itibar ve şerefe ermeye işaret şeklinde yorumlanır. Rüyada elinde anahtar görmek, mal sahibi olmak, yüksek makama sahip olmak ve başarıya ulaşmak gibi, iyi şeylere işaretle tabir edilir.

Rüyada elindeki anahtar ile bir şeyi açamadığını görmek, di­lek ve muradına erememek ile tabir edilir.

Rüyada elinde dişsiz bir anahtar olduğunu görmek, yetime zulmetmeye işârettir.

Rüyada elinde Kâbe’nin anahtarını gör­mek, yüksek şahsiyetlerden birine erişmeye ve onunla dost olmaya işâret eder. Rüyasında Kabe’nin anahtarlarının elinde olduğunu gören kimse yüksek mertebelerde mevki ve makam sahibi olur.

Anahtar İle Kapıyı Açmak

Kapıyı anahtarla açtığını görmek, zor olaca­ğını zannettiğiniz bir işin çok kolay oluvereceğine işarettir. Bir kimse rüyasında bir kapıyı anahtar ile açtığını görse, Cenab-ı Hakkın yardımına kavuşarak muradına erer ve arzusuna kavuşur şeklinde yorumlanır. Rüyasında anahtar ile bir kapıyı açmak, başarı elde etmek, muradına ermek ve bahtının açılması gibi şeylere işaret olarak kabul edilir.

Bir kapıyı veya kilidi anahtarla açtığını gör­mek, rüya sahibinin Allah’ın yardımıyla murat ettiği şeye kavuşmasına veya düşmanlar üzeri­ne galip gelmeye işâret eder. Bir kimse rüyada bir kapıyı anahtarla açarsa istediği şeyi elde eder. Fakat anahtarsız açarsa; anne ve babasının duasıyla güzelliklere kavuşacağına işaret eder.

Anahtar Vermek

Rüyasında bir kadına anahtar verdiğini görmek, o kadınla evlenmeye, evleneceğine işaret olarak tabir edilir. Rüyasında kendisine bir anahtar verildiğini veya üzerine bir anahtar bırakılmış olduğunu gören bir kadın, bekar ise ev­lenir şeklinde yorumlanır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu

Rüyasında anahtar gör­mek, güçlüklerin aşılmasına, zor işlerin kolaylaşacağına, kederi olanların kederlerinden kurtulacağına, hastalıkla uğraşanların, hastalıklarının iyileşeceğine, bir muradı olanların, muratlarına ereceklerine, dininde güçlü olmaya dua edenlerin duasının kabul edileceğine ve ilim sahibi olmaya, marifet nimetine kavuşmaya işaretle yorumlanır.

Cabirir Mağribi’nin Yorumu

Cabirir Mağribi’nin yorumu: Rüyasında elinde bir anahtarı olduğunu gören kimse, temiz ve güzel bir su ile abdest ala­cağına ve ibadet edeceğine işaret olarak yorumlamıştır. Eğer anahtarının elinden düştüğünü görse, namaz kılmak­tan tembellik ederek uzak duracağına işaret eder.

Kirmani’nin Yorumu

Kirmani’nin yorumu: Rüyasında bir yeri anahtar ile açtığını görmek, hayra ve iyiliğe işaret olarak yorumlanır. Bir yeri kapattığını görmek ise, şerre ve kötülüğe işarettir.

Bir yanıt yazın