Rüyada Alim Görmek

Bir kimse rüyasında kendisini alim bir kişi olmuş olduğunu görse, bu rüyası, onun itibar ve saygınlı­ğının artacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumuna göre, rüyasında alim görmek dört şekilde yorumlanır:

Kadir ve kıymete ermeye yorumlanır.

İnsanlar arasında itibar sahibi olmaya yorumlanır.

Makam ve mertebeye ulaşmaya yorumlanır.

Adalete ermeye, adaletli olmaya yorumlanır.

Rüyasında bir alimin elini öptüğünü görmek, onun ilmin­den faydalanmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir alimin kendisine iltifat ettiğini ve güler yüzlü karşıladığını gören kimse, yüksek şerefe, rütbe ve merte­beye erer şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen alim peygamberlerin yolundan gitmeye de işaret eder. Çünkü alimler (ilim erbabı), peygamberlerin varisleri olduğunu bildiren hadis anlamınca rüya, pey­gamberlerin sünnetine tabi olmaya, onların (A.S.) yolun­dan gitmeye işaret olarak yorumlanır.

İmam-ı Nablusi’ye göre: Alimler, ilim meclisleri ve ders görme rüyaları görmek, büyük hayra işaretle yorumlanır.

Bir kimse rüyasında bir alimin kendisine bir şeyler verdi­ğini görse, bu onun, dünya ve ahirette büyük bir hayra ereceğine işarettir. Aynı zamanda büyük bir itibar ve yük­sek bir mertebeye kavuşur şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyasında kendisinin alim olup da, insanlara elini öptürdüğünü görmesi, onlar için hayırlı ve yararlı olacağı­na, halka hayırda bulunacağına işaret eder.

Rüyasında bir alimin dersle meşgul olduğunu, ders yaptığı­nı görmek, ulemanın (alimlerin) ve dindar insanların çoğa­lacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kendisinin bir alimden ders aldığını görmek, alimlerin ilminden bilgilenmeye, aydınlanmaya ve onla­rın bilgilerinden yararlanmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında alim kişinin kendisini öptüğünü görmek, itibar ve saygınlığa kavuşur, makam ve mertebeye erer şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyasında alim kıyafeti (giysisi) giyip gezdiğini, gezindiğini görse, eğer buna layık ve ehil değilse, bu rüyası onun riyakar biri olduğuna ve halkı aldatacağına işarettir.

Rüyasında kendisinin bir alim tarafından davet edildiğini görmek, devlet hizmetine gireceğine işaret eder.

Rüyasında tanıdığı bir alimin yüksek bir yerden düştüğünü görmek, o alimin saygınlığını kaybedeceğine ve itibardan düşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında tanımadığı, bilmediği bir alimin yüksek bir yer­den düştüğünü görmek, o yerde ilme değer verilmediğine ve verilmeyeceğine işaret olarak yorumlanır.

Bir yanıt yazın