Rüyada Ali Bin Ebi Talib Görmek

Alim olan bir şahıs rüyada Hz. Ali’yi görse, o kimse yüksek ilme, ibadete, vakar ve münazarada kuvvete kavuşur.

Bazen Hz. Ali (R.A.)’yi görmek, evlada, torunlara ve iyi bir nesle yorumlanır.

Rüyada Hz. Ali (R.A.)’yi, ellerinin boyalı olduğunu gören kimsenin evladı kendisine yardımda bulunur. Hz. Ali (R.A.)’nin kılıcını kınından çıkardığını gören kimse, evladına memuriyete girmesi için emreder. Hz. Ali (R.A.)’nin savaştığını gören kimse, evladına yardımda bulunur.

Rüyada bir kimse, Hz. Ali Efendimizi görse, bu rüya, rüya sahibi için çok iyi ve büyük hayra yorumlanır.

Hz. Ali Efendimizi görmek sevinçli müjde haberine işarettir.

Rüyada Hz. Ali Efendimizi görmek, düşmanlara galip gel­meye, din hususunda kuvvetli olmaya ve yardım konu­sunda da cömert olmaya işarettir. Bunların hepsi güzel meziyet ve faziletli niteliklerdir.

Rüyasında bir kimse, Hz. Ali Efendimizin yaşlı ve silahlı ol­duğunu görse, rüyayı gören büyük bir mevki ve makama ulaşacağına işaret eder.

Rüyasında Hz. Ali Efendimizi otuz yaşının üzerinde (otuz ya­şını geçmiş) görse, bu rüya, rüya sahibi kimsenin işinin sağlam olduğuna işarettir.

Rüyada Hz Ali’yi görmek, müjdeli bir ha­bere, hayırlı nesle, uzun bir sefere, düşmanla­ra galip gelmeye, dinde kuvvete ve cömertli­ğe, bol rızka, hayır ve saâdete, şecaat ve takva sahibi olmaya delâlet eder.

İlimle iştigal eden birinin rüyada Hz. Aliyi görmesi, ilimde ilerlemesine işâret eder.

Ayrıca Hz. Ali’yi rüyasında görmek, rüya sahibinin işinin sağlam olmasına, evladına yardımda bulunmaya veya evladının kendisine yardımda bulunmasına da işâret eder.

Bazen rüyada Hazret-i Aliyi görmek, bu­lunduğu beldeden zulüm gibi, adaletsizlik gibi çirkin hallerin kalkacağına işârettir.

Yine Hazret-i Aliyi bir mahalde görmek, o yerin berekete, rahmete, nîmete nâil olacağına işârettir.

Yine Hazret-i Aliyi rüyada görmek, imamete, hilafete, meşakkatli yolculuğa ve müminler için ganîmet ve keramet izhar etme­ye işârettir.

Hazret-i Aliyi rüyada güleryüzlü görmek, ilim ve şacaate, kuvvet ve felaha, din ve takva­ya, hak ve adalete, insaf ve kereme işâret eder.

Eğer Hazret-i Aliyi rüyasında gören devlet reisi ise, müstahkem bir kaleyi fethedeceğine ve şöhrete erişeceğine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada Hz. Aliyi yaşlı ve elin­de silah ile görmesi, devlet kapısında büyük nîmete ve menfaate ve yüce mertebelere eriş­meye delâlet eder.

Rüyada dört halifeyi görmek, rüya sahibi­nin şehit olarak vefat etmesine işâret eder.

Bir yanıt yazın