Rüyada Al-i İmran Suresi Görmek

Rüyada Al-i İmran Suresinin tamamını veya ondan bir parça okuduğunu veya başkası tarafından okunduğunu görmek, ünlü rüya yorumcularının bazıları değişik, bazıları da aynı yorumla yorumlayıp, bazı ilave­lerde de bulunmuşlardır.

Sıkıntı ve yoksulluğa işarettir.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında Al-i İmran Suresi ile ilgili rüyayı gören kimse, her türlü hayırlı muradına erer, istek ve dileğine kavuşur şeklinde yorumlanmıştır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu:

Rüyasında bu sureyi aynı şekilde gören kimse, dininde ve dini ölçülerde doğruluk­tan ayrılmaz ve sözüne de daima sadık olur. İnsanlar ara­sında sevilen, beğenilen makbul bir kişi olur. Dünyasında da ahiretinde de büyük hayırlara kavuşur şeklinde yo­rumlanmıştır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Bu rüyayı gören kişi, insanlar ara­sında saygı görür ve sevilen bir kişidir. Asla kötü işlere yaklaşmayıp onlardan korunup temiz kalır şeklinde yoru­muna ilavede bulunmuştur.

Kirmani’nin yorumunda yine şu ilaveler vardır: Bu rüyayı gören kişi, hayır ve İslam üzere vefat etme mutluluğuna erer. Yani, eceli geldiğinde iman ile Müslüman, mümin olarak bu dünyadan göçer. Bu büyük hayra kavuşma mut­luluğuna erer. Eğer çocuğu yoksa, Cenab-ı Hak, ona ihtiyarlığında salih bir erkek evlat nasip eder şeklinde yo­rumlar ilave etmiştir.

Hz. Ebu Bekir (R.A.)in yorumu:

Rüyasında Al-i İmran sure­sinin bir parçasını veya tamamını okuduğunu gören yada bir başkası tarafından okuduğunu duyan kimsenin ailesi ve akrabaları yanında kısmeti az olur. Evladı yoksa ihti­yarlığında Allah ona bir evlat nasip eder. Evladı dünyaya gelir. Bu rüyayı gören kişi çok yolculuk yapar, insanlar ara­sında itibar sahibi olur. Her türlü kötülüklerden kendisini uzak tutarak korunur şeklinde yorumlamıştır. İbn-i Kesir ve Nafi gibi yorumcular da aynı yorumda birleşmişlerdir.

Rüyanla ilgili yorumları mı merak ediyorsun?

Rüyanı Bize Anlat

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!