Rüyada Al-i İmran Suresi Görmek

Rüyada Al-i İmran Suresinin tamamını veya ondan bir parça okuduğunu veya başkası tarafından okunduğunu görmek, ünlü rüya yorumcularının bazıları değişik, bazıları da aynı yorumla yorumlayıp, bazı ilave­lerde de bulunmuşlardır.

Sıkıntı ve yoksulluğa işarettir.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında Al-i İmran Suresi ile ilgili rüyayı gören kimse, her türlü hayırlı muradına erer, istek ve dileğine kavuşur şeklinde yorumlanmıştır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu:

Rüyasında bu sureyi aynı şekilde gören kimse, dininde ve dini ölçülerde doğruluk­tan ayrılmaz ve sözüne de daima sadık olur. İnsanlar ara­sında sevilen, beğenilen makbul bir kişi olur. Dünyasında da ahiretinde de büyük hayırlara kavuşur şeklinde yo­rumlanmıştır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Bu rüyayı gören kişi, insanlar ara­sında saygı görür ve sevilen bir kişidir. Asla kötü işlere yaklaşmayıp onlardan korunup temiz kalır şeklinde yoru­muna ilavede bulunmuştur.

Kirmani’nin yorumunda yine şu ilaveler vardır: Bu rüyayı gören kişi, hayır ve İslam üzere vefat etme mutluluğuna erer. Yani, eceli geldiğinde iman ile Müslüman, mümin olarak bu dünyadan göçer. Bu büyük hayra kavuşma mut­luluğuna erer. Eğer çocuğu yoksa, Cenab-ı Hak, ona ihtiyarlığında salih bir erkek evlat nasip eder şeklinde yo­rumlar ilave etmiştir.

Hz. Ebu Bekir (R.A.)in yorumu:

Rüyasında Al-i İmran sure­sinin bir parçasını veya tamamını okuduğunu gören yada bir başkası tarafından okuduğunu duyan kimsenin ailesi ve akrabaları yanında kısmeti az olur. Evladı yoksa ihti­yarlığında Allah ona bir evlat nasip eder. Evladı dünyaya gelir. Bu rüyayı gören kişi çok yolculuk yapar, insanlar ara­sında itibar sahibi olur. Her türlü kötülüklerden kendisini uzak tutarak korunur şeklinde yorumlamıştır. İbn-i Kesir ve Nafi gibi yorumcular da aynı yorumda birleşmişlerdir.

Bir yanıt yazın