Skip to Content

Rüyada Afyon Görmek

Rüyada afyon alıp satmak ve içmekle ilgili görülen rü­ya hayra (iyiye) yorulmaz. Çünkü sağlığa zararlı bir mad­denin rüyada görülmesi bile hayra yorulmaz.

Rüyasında afyon sattığını görmek, kendi sıhhatinin (rüya­yı görenin) telafisi zor bir bozulmaya gireceğine işaretle ta­bir olunur. Bu uyarıcı rüyaların verdiği işaretleri önemse­meli ve kendisini kontrol altına almalıdır.

Rüyasında afyon kullandığını görmek, rüyayı gören kim­senin yaşamında maddi, manevi bakımdan ömrünü bü­yük zararlarla heba edeceğine işaret eder.

Rüyada afyon görmek iyi değildir.

Rüyada afyon kullanmak, unutganlığa ı işârettir.

Rüyada afyon kullanmak, afyon kullanan kişinin başına büyük işler geleceğine veya önemli bir şeyini kaybedeceğine işârettir.

Rüyada afyonu almak, satmak ve içmek iyi bir şekilde tabir edilmez.

Kendisinin afyon içerek sızdığını görmek, rüya sahibininyakın bir zamanda rahatsızlana­cağına işâret eder.

Afyon yapmak için bitkisini topladığını görmek, rüya sahibinin beklemediği bir kişi­den kötülük göreceğine işârettir.

Bir tarlada afyon dalı topladığını görmek ve afyon satmak, zihin tembelliğine, üzüntü­ye, kedere ve hastalığa ve keyif ehli olmaya işârettir.