Rüyada Yüz Görmek

Yüzle ilgili görülen rüyalar, çeşitli şekilde yorumlanır. Bunlar yüzün görülen şekline göre yorum kazanır. Rüyasında kendi yüzünü, güler bir yüz, neşeli, parlayan güzel bir yüz olarak görmek, halinin iyi bir durumda olduğuna iyi halli biri olduğuna ve dini bütün bir insan olduğuna işaret olarak yorumlanır. Bu rüya, sevince ve müjdeye işarettir diyenler de vardır.

Rüyada güzel yüz görmek, yüz güzelliğinin görülmesi, dindarlığa ve itibar sahibi olmaya işaret olarak yorumlanır. Çirkin yüzler, bunun tersine yorumlanır.

Evinde veya himayesinde hamile bir kadın bulunan bir kimse, rüyasında siyah bir yüz görmesi, hamile hanımın kız çocuğu dünyaya getireceğine işarettir. Eğer hamile bir kadın yoksa, bu rüya onun (rüyayı görenin) asi ve günah işleyen bir kişi olduğuna, yalan söyleyen biri olduğuna, ya da, üzüntü ve kedere düşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kendisinin veya başka birinin yüzünde çirkin­lik veya çirkin bir şey görmek, üzüntü ve kedere düşülece­ğine veya bir zarara, bir musibete, bir belaya düşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada yüzünün sararmış olduğunu veya sarı bir yüz görmek, hastalığa veya işinden çıkarılmaya (görevden alınmaya), bir korkuya düşeceğine ve şaşkınlık, kararsızlık içinde kalacağına işaret olarak yorumlanır. Bazı yoruma göre ise, sarı yüz görmek sevdaya ve muhabbete (sevgiye) işarettir.

Rüyasında kırmızı beyaz (pembemsi), kırmızıya yakın bir yüz görmek, mutluluğa kavuşmak, itibar sahibi olmak, ferahlık ve sağlıklı olmaya işarettir.

Rüyada yüzünüzü güzel bir halde görmek, günlerinizin sevinç içinde geçeceğine işarettir. Bir insanın yüzünü önden görmek, arkadaşlığa, soldan görmek, şefkate sağdan görmek, düşmanlığa işarettir.

Rüyada yüzü gülümser, parlak ve güzel görmek iyi hale, inanç ve amel güzelliğine ve diğer hayırlara işâret eder.

Kendi yüzünü asık görmek tiksinti verecek bir şeye, başkasının yüzünü asık görmek ondan bir kötülük görmeye delâlet eder.

Yüzü buruşuk görmek üzüntü ve kedere, kırışıklarla dolu görmek derin düşüncelere ve uzun yaşamaya işâret eder.

Yüzün kızarması, sevinç ve sürura; sararması hastalık ve üzüntüye; kararması gam ve kedere; pembeleşmesi sıhhat ve afyete, mutlu yaşamaya; buğday rengi ve esmer olması refah ve saâdete: zümrüt yeşili olması din ve inanç güzelliğine delâlet eder.

Yüzün renkten renge girmesi, din ve dünyalığında değişikliğe ve hayatın çalkantılarına işâret eder.

Rüyada yüzünün beyazlığı, rüya sahibinin yi halli birisi olduğuna işâret eder.

Yüzünü bütün bedeni ile birlikte görmek, mala, şerefe ve güzel eşe işâret eder.

Kadının yüzüne pudra sürüp gözlerine sürme çekmesi, kendisi ve kocası için iyiliğe ve hoş geçime, yüz bakımına özen göstermeye delâlet eder.

Yüz çirkinliği, kötü ve ayıp olan şeylere işâret eder.

Rüyada yüzünün çatlayıp yarılması, rüyayı görenin hayasının azlığıdır.

Rüyada yüzünü taze ve güzel olduğunu gören kimsenin hayalı birisi olduğuna delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yüzünü görmesi, dünyada iyi halli oluşuna, müjde ve sevince yorumlanır.

Rüyada yüz sarılığı, zillet ve kışkançlığa yorumlanır. Bazan da yüz sarılığı, nifaktır, çünkü sarılık hastalıkla, hastalık da nifakla yorumlanır.

Rüyada yüzünün siyah olduğunu gören kimsenin, çokça yalan söylemesine veya dininde bir bidat ihdas ettiğine yorumlanır.

Rüyada kendisine bir adamın yüzünü ekşittiğini görse, o adamdan hoşlanmayacağı bir şeyi görür.

Bir yanıt yazın