Rüyada Yol Görmek

Rüyada tek şerit, tek hat şeklinde görülen bir yol, bir cadde halinde uzayan bir yol görmek, doğruluğa, hayra ve selamete ermeye işaret ile ve dine ve sünneti seniyyeye uymaya işaretle tabir olunur.

Rüyada birçok yolun bir arada görülmesi iyiye yorulmaz. Bu yollar sapıklığa, dalalete işaretle yorumlanır.

Rüyasında yol olup da yolun dışında ve kenarında yürü­düğünü gören kimsenin, bu rüyası, onun (rüyayı görenin) din yönünden bozuk bir kimse olduğuna işarettir.

Rüyasında yolu kesildiğini ve eşyalarının alındığını gören kimsenin bu gördüğü rüyası, onun (rüyayı görenin) arkadaşı veya dostları sebebiyle, dostu veya arkadaşı yüzünden sıkıntıya düşeceğine veya zarara uğrayacağına işarettir.

Rüyada görülen dosdoğru bir yol, Allah’ın kitabına, peygamberin sünnetine veya bir şeyhe veyahut da bir öndere uyacağına işaret olarak tabir olunur.

Cafer-i Sadık’ın Yorumuna Göre Rüyada Yol Görmek

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Rüya da yol görmek, Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumuna göre; beş şekilde yorumlanır:

 • Dine, dini ölçülere yorumlanır.
 • Dilek ve murada kavuşmaya yorumlanır.
 • İyi bir işe işaret olarak yorumlanır.
 • Hayra işaret olarak yorumlanır.
 • Bereket ve rahatlığa işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyada serin ve gölgeli yol görmek, iyi talihe yorumlanır. Soğuk bir yol görmek, talihsizliğe işaret eder.
 • Dar ve uzun bir yol görmek, sevgiliye ulaşacağınıza yorumlanır. Yolu şaşırmak kederli günlere gireceğinize işarettir.
 • Rüyada düz bir yoldan sapmak, hak ve hidayetten uzaklaşmaya; eğri bir yoldan sapmak ise sapıklığı terk ederek doğru ve düzgün hareket etmeğe işârettir.
 • Rüyada tek şeritli ve düz yol, dine (İslam dini ve bu dinin koyduğu prensiplere); tali ve çok yollar dine sonradan sokulan bidat ve hurafelere yorulur.
 • Rüyada yolunun kesilip eşyalarının alınması, dostundan dolayı sıkıntıya girmeye delâlet eder.
 • Rüyada görülen doğru yol, Kur’ân’a ve Peygamberimiz’in (s.a.s.) sünnetlerine, bir mürşide, âlime yahut öndere uymaya işâret eder. Rüyada görülen doğru yol, günahkâr için tövbe etmeye; çeşitli yollar ise insanı istikametten alıkoyan bidatlere, sapık görüş ve düşüncelere ya da iki şey arasında tereddüt etmeye yorulur.
 • Rüyada ana yola çıkan tali yol görmek, insanı hakka götüren iş ve fiillere, doğru yolu bulmaya, İslam’la şereflenmeye, günâhları terk etmeye işâret eder.
 • Bir kimsenin yol olduğu halde bunun dışında yürüdüğünü görmesi, dinen bozukluğa işâret eder.
 • Bir kimsenin rüyada yolunu kaybettiğini görmesi, sapıklığa; tekrar bulursa selamete ermeye işârettir.
 • Rüyada yoldaki zararlı şeyleri kaldırıp atmak, hayır işlemeye işâret eder.
 • Rüyada yola işemek yahut zarar verici şeyler atmak, insanları eli ve diliyle incitmeye işârettir.
 • Rüyada görülen gizli yol, gurur, kibir ve bidate delâlet eder.
 •  Rüyada tek şerit halinde yol görmek, şeriata, çeşitli yollar dinde olmayan bid’atlara yorumlanır.

  Rüyada yolun dışında yürüdüğünü gören kimsenin, dini bozuktur. Rüyada yolu kesildiğini ve eşyalarının alındığını gören kimse, dostundan dolayı sıkıntıya girer.

  Yol sanatta bir ekol kurmaya, ilerlemeye ve kötü bir eser bırakmaya yorulur. Denizde yol göstermek, sıkıntıdan kurtulmaktır.

  Rüyada yol üzerinde doğru bir yöne doğru gittiğini gören kimse, o dünya adami ise kazançlı bir ticaret yapmağa başlar.

 • Rüyada yolunun kesildiğini ve eşyalarının alındığım gören kimse dostundan dolayı sıkıntı çeker. Yol, sanatta ilerlemek, eser vermek şeklinde de yorumlanır. Yol üzerinde bir istikamette gittiğini gören kimse, kazançlı ticaret yapmaya başlar. Gizli yol, kibir demektir. Rüyada uzanıp giden bir yol görmek ve bu yolda yürümek, işlerde sıkıntılı bir devrenin yaklaştığına, buna göre bir karara varması ve bu kararı verirken çok dikkatli olması gerektiğine işarettir.

Bir yanıt yazın