Rüyada Yıkmak ve Yıkılmak

Rüyada görülen yıkmak veya yıkılmak ile ilgili görülen rüyalar iyi değildir. Bu rüyalar hayra ve iyiye yorumlanmaz.

Rüyasında evinin yıkıldığını görmek, rüyayı gören kimse bu rüyası ile kendisinin ölümüne dair işareti almış demek olur, şeklinde yorumlanır. Yani bir evin yıkılmasını gör­mek, o evin sahibinin ölümüne işaret eder. Bir kimse ken­di evini yıkılmış görürse, kendisi ölür. Başka birinin evini yıkılmış görürse, o ev sahibi ölür, şeklinde tabir olunur.

Bir kimse eski bir evini rüyasında yıkmış veya yıkıyor gör­se, rüyayı gören o kimsenin çok sıkıntı ve kedere düşeceği ile tabir olunur.

Bir kadın rüyasında kendi evinin tavanını yıkılmış veya yı­kıldığını görse, o kadının kocasının (eşinin) öleceğine işa­retle tabir olunur.

Bir kimse rüyasında bir minareyi yıktığını görse, onun bu rüyası, hayra ve iyiye yorumlanmaz. Bir cami veya bir mescidi yıktığını görmek, dininde (İslam’da) fesat ve kötü­lükler çıkarır, kötü işler yapar şeklinde yorumlanır.

Bir binayı kendi ellerinizle yıktığınızı görmek, kendi ellerinizle zarar ve ziyana felakete sebep olmaya işarettir.

Rüyada bir kilise, manastır ya da benzeri bir binayı yıktığını görmek, İslam dinine yardımcı ve kâfirlere zarar verici olmaya işârettir.

Rüyada kale ve burçları yıkmayı görmek, geçimde darlığa işâret eder.

Rüyada köprüler ve kemerler yıkmak; toplumun düşüncesine zarar verecek bir kötülüğün olmasına, bir yoruma göre dinde fesada yorumlanır.

Bir yanıt yazın