Rüyada Düğüm Atmak

Rüyada bir şeyi düğümlemek nikah kıymaya işarettir. Rüyada gömleğe düğüm vurmak, ticarette sözleşmeye, urgana düğüm vurmak, borca, külota düğüm vurmak, nikah bağına, ipliğe düğüm vurmak, memuriyet veya ticaret ve evlendirmek gibi arzu ettiği bir şeyi kuvvetlendirmeye yorumlanır. Düğümlemek bir şeyi kolaylaştırmaya yorumlanır. Düğümlemeye çalıştığı bir şeyi düğümleyemese, bir şeyin güçleşmesine yorumlanır. Düğümlenmiş bir şeyi çözmek, arzu ettiği şeyi çözmeye yorumlanır.

Rüyada düğüm attığını görmek, iyi değildir. Düğüm attığını görmek, üzüntü ve sıkıntıya işarettir. Dü­ğüm çözdüğünü görmek ise, ferahlık ve sevince işaret eder denmiştir bazı yorumcular tarafından.

Kişinin rüyada bir ip üzerine düğüm attığını görmesi, di­ninin sağlam olmasına, akidesinin düzgün olmasına işa­ret olarak yorumlanmıştır.

Kişinin rüyada bir mendil üzerine düğüm attığını görmesi onun bir hizmetçi (yardımcı) alacağına işaret eder denmiş­tir. (Ayrıca “düğümlemek” maddesine de bakılabilir.) Mendil üzerine düğüm vurmak, hizmetkâr sahibi olmaya ve bir hizmetçiden fayda gör­meye işârettir.

Rüyada bir şeyi düğümlemek, nikaha, ticare­te, memuriyete ve gelecek bir faydaya işâret eder.

Rüyada gömleğinin eteğinde bir düğüm dü­ğümlediğini görmek, ticaret akdetmeye işârettir.

Bir ip üzerine düğüm vurmak, dinin sağ­lamlığına işârettir. Bazen ipliğe düğüm vurmak, memuriyet veya ticaret ve evlendirmek gibi arzu ettiği bir şeyi kuvvetlendirmeye işârettir. Bazen ip ve urgana düğüm atmak, sözleş­me ve anlaşmalara işâret eder.

Donuna düğüm vurmak, nikaha işâret eder.

Rüyada düşmesinden veya kaybolmasın­dan korkulan bir şey üzerine düğüm vurup bağladığını görmek, hayır ve iyiliğe işârettir.

Rüyada herhangi bir şeyi düğümlemek, nikâh kıymaya ve inciden gerdanlığa işâret eder.

Bir hayvanı yuvalarından veya dizin­den bağlamak da, hayır ile tabir olunur.

Rüyada düğümlemeye çalıştığı bir şeyi düğümleyememek, işlerin güçleşmesine işâret eder.

 

Bir yanıt yazın