Rüyada Yara Görmek

Rüyada vücudunda bir yara görmek, yaranın görüldüğü mahalle (yere) göre yorumlanır.

Rüyada bir kimsenin vücudunda veya karnında gördüğü taze yarası ve o yaradan kanın çıkması, rüya sahibinin malına isabet edecek zarara, yahut onun hakkında rahatsız edici bir sözün söylenmesine delâlet eder. Ve o söylenen söz sebebiyle kendisine sevap ve eciryazılır.

Rüyasında göğsünde veya kalbinin üzerinde yara gören yaşlı bir kimse, üzüntü ve kedere düşeceğine işarettir.

Rüyada yara veya çıbanı yardığınızı görmek, sözle hırsızlığa, hilekarlığa işaret eder. Rüyada bir tarafınızın yaralı ol­duğunu görmek, aşk yarası alacağınıza ve bu hızla uzun zamanda beri boş olan kalbinizin dolacağına işaret olarak yorumlanır.

Silah ve bıçakla yaralandığınızı görmek, sizi yaralayanın size büyük bir iyilik yapacağına yorumlanır.

Rüyada sağ elinin yaralandığını görmek, erkeklerden kendisine yakın olanlardan; sol elinin yaralı olduğunu görmek ise kadın akrabaları tarafından faydalanacağı paraya yorumlanır.

Rüyada kendisinin yaralandığını; fakat yarasından kan akmadığını görmek, rüya sahibinin kendisine ait olan fazilet ve mez’yete yaklaşmasına işârettir.

Rüyada bacağından yara aldığını görmek, aşiret ve ailesinin büyük olmasına işâret eder.

Rüyada baldırından yaralandığını görmek, ömrünün kat kat artacağına işârettir.

Rüyada bir kimseyi yaralamak, eğer o kimseden korktuğundan dolayı ise, yaralayan üzüntü ve kedere, yaralanan da musibete düşer.

 Karında veya vücutta görülen taze yara ve ondan kan çıkması, rüya sahibinin malına gelecek zarar ya da kötü bir söz işitmek anlamına gelir. Kendisinin yaralandığını ancak kan akmadığını görmek beceri ve saygınlık açısından yükselmek demektir. Yaralansa ve o yaradan kan aksa, eline mal geçeceği anlamına gelir. Bir kimse rüyada birini yaralarsa, yaralayan kişi diğerini doğru yola çağırır, ona güzel söz söyler. Göğüste veya kalpteki yara, rüya sahibi gençse aşka, yaşlıysa sıkıntıya işaret eder.

Rüyasında bir erkek kendisini yaralanmış ve üzerine kanlar akıyor görürse, yakın arkadaşları onu kötü bir iş yapmaktan koruyacak demektir. Kadının aynı rüyayı görmesi, sevgilisi veya kocası tarafından aldatıldığına işarettir.

Bir kimse rüyada bedenini yaralanmış görse, çalışması ile eline geçecek mala yorulur. Eğer sağ elinin yaralandığını görse, erkeklerden kendisine yakın olanlardan, sol eli yaralı ise kadın akrabaları tarafından istifade edeceği mala yorumlanır.

Kendisinin yaralandığını, halbuki yarasından kan akmadığını gören kimse, kendisine ait olan fazilet ve meziyete yaklaşmıştır.

Bedeninden yaralandığını görenin hâzinesi fazlalaşır ve iki misline çıkar.

Bacağından yaralandığını görenin aşiret ve kabilesi çok olur.

Bir kimse birisini yaralasa ve kan çıkmasa, yaralanan adam hakkında doğru bir söz söyler.

Bir yanıt yazın