Rüyada Dudak Görmek

Rüyada görülen dudak, rüya sahibinin kendisinin iftihar ettiği bir adamın yardımına ve anlatım kuvvetine veya kendisiyle şereflendiği dostuna yorumlanır. Alt dudak, üst dudaktan daha faziletlidir. Dudaklar, karı, çocuk ve akraba yerine geçerler. Dudaklarında sızı ve ağrı olduğunu görse, bu, dostlarının işlerinin gereği gibi gitmediğine yorumlanır.

Eğer alt dudağı kesilmiş olursa işlerinde yardımcısı bulunan kimse, onun yanma uğramaz. Eğer üst dudağını yarılmış ve iki parça görse dudağına nispet edilen bir şey iki olur. Yarılmış olarak görülen alt dudak, iki hanımla, üst dudak da iki dost ile yorumlanır. Eğer yarılmış olan dudağının iyileşmiş olduğunu görse, o kimsenin iki dostu onun işlerinde arzusuna uyarlar. Yarılmış olan dudağının kesildiğini görse, o iki dostu ondan ayrılırlar.

Dudakların inceliği ve kırmızılığı, düzgün söze, doğru yola ve yiyilip içilecek şeylerin güzel ve hoş olmasına yorumlanır.

Rüyada dudak görmek, yardıma ve açık fikirlili­ğe, kuvvete işarettir. Rüyada görülen dudak veya dudaklar akrabalığa, ba­zen de mala ve nimete, bazen de evlada, bazen ise, dostlu­ğa ve arkadaşlığa işaret olarak yorumlanır. .

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada görülen dudaklar, evlada işaretle tabir olunur demiştir. Üst dudak, erkek ev­ladı temsil ederken, alt dudak da kız evlada işaret eder de­miştir. Rüyada dudaklarda görülen olumlu ve olumsuz haller, evlat da görülecek iyi ve kötü hallere işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında dudaklarının etli ve sağlıklı olduğunu görmek, evladının sağlıklı ve iyi bir durumda olduğuna işarettir.

Rüyasında dudaklarını zayıf ve incelmiş olduğunu görmek, evladının zayıf ve halsizliğine işaret eder.

Kirmani’nin yorumu:

Kişinin rüyada iki dudağını birden (hem alt, hem üst dudaklarını) yerinden düşmüş olduklarını görmesi, anne ve babası yüzünden büyük bir üzüntü ve kedere, büyük sıkıntıya düşeceğine işarettir şeklinde yo­rumlanır demiştir. Bazı yorumda da rüya sahibi kişinin, gammazlığına (dedikoduculuğuna) işarettir denmiştir.

Rüyada dudak görmek, rüya sahibinin ken­disiyle iftihar ettiği bir adamın yardımına ve anlatım kuvvetine veya kendisiyle şereflendiği dostuna işârettir.

Rüyada görülen düzgün dudak, sözü etki­li söylemeye, akraba ve dostların hayırhah ol­malarına işâret eder.

Bazen dudaklar, kapıcılara, hizmetçilere, bekçilere, kapılara ve kilitlere; bazen de, ilme, hidayete, insanın rızkına, yeme ve içmeye, sevinç ve kedere ve sırları gizli tutmaya işâret eder.

Rüyada dudaklarının yok olduğunu gör­mek, rüya sahibinin kapıcılarını yahut bekçile­rini kaybetmesine; yahut kilidinin bozulmasına veya anahtarının kaybolmasına işârettir.

Rüyada görülen dudaklar, hanım, çocuk ve akraba ile de tabir olunur.

Rüyada görülen dudak, adamın kuvveti, süsü ve yakınlarıdır.

Rüyada görülen dudak, hastalıklardan şifâ bulmaya, başkasını çekemeyen bir kimsenin gam ve kederinden ve hakaretinden kurtulma­ya ve kalp hastalıklarına şifâ veren haberlere işâret eder.

Rüyada dudakların kalın olduğunu gör­mek, evlatlarının sıhhatli ve gürbüz olmalarına işâret eder.

Rüyada ince dudak görmek de, evlatlarının zayıf ve nahif olmalarına işâret eder.

Dudakların inceliği ve kırmızılığı, düzgün söze, doğru yola ve yenilip içilecek şeylerin güzel ve hoş olmasına işâret eder.

Rüyada dudakların gök renkte olması, ahmak­lığa ve açtığı davaya delil getirmeden âciz oldu­ğuna, kazanç ve geçimde rahatsızlığa işârettir.

Rüyada dudağın pörsümesi, solması ve gök rengine bürünmesi,yaşlanmaya, hastalığa yahut vefata işâret eder.

Hasta bir adamın rüyada dudaklarının si­yahlandığını veya gök rengine büründüğünü görmesi, ecelin yakın olduğuna işârettir.

Rüyada dudaklarında çirkinlik ve noksan­lık olduğunu görmek, üzüntü, keder ve gama işârettir.

Rüya esnasında iki dudağının birbirine yapışmış ve açılmaz olduğunu görmek, işlerinin bağlanıp müşkülâta uğramasına işâret eder.

Rüyada dudak yarılması, birinin gıybetini yapmaya işârettir.

Dudakta uçuk çıkması, sevinçli bir duru­mun ortaya çıkmasına işârettir.

Rüyada dudaklarında ağrı ve sızı olduğunu görmek, dost ve ahbaplarının işlerinin bozuk­luğuna işâret eder.

Rüyada dudağını kesilmiş gören kimsenin, koğuculuk etmesine işârettir. Rüyada yarılmış olan dudağının kesildiğini görmek, o kimsenin iki dostunun ondan ayrılacaklarına işarettir.

Rüyada dudak üzerinde dakk denilen ve iğne ile yapılan döğme görülmesi, iyilik ve hayırla tabir edilmez.

Bir kadının dudağının üzerinde ben oldu­ğunu görmesi, izzet ve şerefe işâret eder.

Erkeğin dudakta ben görmesi, malın çok­luğu ile tabir olunur.

Rüyada yarılmış olan dudağının iyileşmiş olduğunu görmek, o kimsenin iki dostunun onun işyerinde arzusuna uyduklarına işârettir.

Rüyada iki dudağını yerinden düşmüş gör­mek, baba ve anne cihetinden bir musibettir. Bazı kere de rüyada iki dudağını yerinden düşmüş görmek, rüya sahibinin gammaz ol­duğuna işâret eder.

Dudaklar rüyada evlat ile tabir olunur.

Bazı kere de dudak görmek, nimet, ilim, hidayet, sevinç, sürür ve ferah ile tabir olunur.

Dudaklarda iyi ve kötü bir şey görmek, evlada iyilik ve kötülük vukuuna işârettir.

Alt Dudak Görmek

Rüyada alt dudağının ayrıldığını görmek, hanımın ölebileceğine veya onu boşayacağına işârettir.

Rüyada alt dudağı görmek, üst dudağı görmekten daha iyi ve faziletlidir. Alt dudak kız evlada işâret eder. Rüyada görü­len alt dudak kadın akrabaya işaret eder.

Rüyada yarılmış olarak görülen alt dudak, iki hanımla tabir edilir.

Rüyasında kişinin alt dudağının kesilmiş veya yerinden kopmuş olduğunu görmesi, karısının vefatına (ölümüne) veya karısını boşayacağına ve ondan ayrılacağına işaret olarak tabir olunur. Rüyada alt dudağının kesilmiş olduğunu görmek, işlerinde yardımcısı bulunan kimsenin, onun yanına uğramayacağına işârettir.

Üst Dudak Görmek

Üst dudağının yerinden ayrıldığını gören kimsenin, nimeti elinden gider.

Üst dudak, rüya sahibinin dostu ve bütün işlerinde itimad ettiği kimsesidir.

Üst dudak erkek evlada işarettir. Üst dudak sadık ve dürüst bir dosta işaret eder.

Kişinin rüyada üst dudağının yerinden kopmuş veyahut ke­silmiş olduğunu görmesi, elindeki nimet ve malının kay­bolmasına veya eksilip azalmasına işaret eder. Bir kimsenin rüyada üst dudağının yerin­den ayrıldığını görmesi, nimetin ve devletin elden gitmesine işâret eder.

Bir yanıt yazın