Skip to Content

Rüyada Yağ Görmek

Rüyada Yağ Görmek Farklı Şekillerde Yorumlanır

Rüyada yağ görmek, çok çeşitli şekilde tabir olunur. Rüyada yağ görmek, bazen iyi ve güzel söz sahibine işaret ile, bazen helal mal ve rızk ile, bazen miras yoluyla ele gelen mal ile, bazen de keder ve sıkıntı ile tabir olunur. Rüyada görülen yağ, hem kendinizin, hem de başkalarının hayatını kontrol altına almak demektir. Mutluluk olarak da yorumlanır. Kişi rüyada yağ sürünse ziyade hayırlıdır.

Rüyada yağ yemek ve onunla yağlanmak -israf olmadığı halde- ziynet ve sıhhate, israf edilirse gam ve kedere delâlet eder

Rüyasında tereyağı görmek, doğruluk üzere şahitlik yapacağınıza işaret ile, düşmanlarınıza galip (üstün) geleceğinize ve zahmetsiz elinize helal mal (para) geleceğine işaretle tabir olunur.

Rüyanızda zeytinyağı yediğinizi görmek, elinize helal mal ve rızk geleceğine işaretle tabir olunur.

Rüyada zeytinyağı sürünmek, keder ve sıkıntıya düşeceğinize işaretle tabir olunur. Rüyada vücudunu herhangi bir yağla bu­laşmış görmek, hastalık ile tabir olunur.

Rüyada bıyığını ve göğsünü yağladığını görmek, yalancı şahitliğe ve yalan yere yemin edeceğinize işaret eder.

Rüyada hayvan (et) yağı yemek, uzun ömre ve devamlı rızk kazanmaya yani zenginliğe işarettir tabir olunur.

Rüyada görülen susam yağı, faydalanmak ve menfaat elde etmeye işaretle tabir olunur.

Rüyada badem yağı görmek, rahat bir hayat, mal sahibi olmak ve şifaya ermek, iyi ve sağlıklı olmaya işarettir.

Yenmeyen hayvan yağı ise, haram bir malın elinize geçece­ğine işaretle tabir olunur.

Rüyada otlardan çıkarılan yağlardan bir yağ (nebati yağ) görmek, mal sahibi olmaya, bol nimete kavuşmaya veya miras yoluyla zengin olmaya işarettir.

Hangi cinsten olursa olsun, kokusu kötü ve bozuk yağlar, ahlâksız eş, kötü adam ve çirkin söze işâret eder.

Rüyada bir kaptan diğer bir kaba yağ boşalttığını görmek büyük bir saadete doğru ilerlemeye, hayvan yağı uzun ömre, madeni yağ zenginliğe, nebati yağ şişmanlığa, yağlanmak neşe ve saadete işaret eder.

Rüyada görülen ağır yağlar, ilme işârettir.

Rüyada yağ satıcısını görmek, büyük bir âlime ve faziletli din adamına yorumlanır. Yağ satan kimse erkeklerin mallarını birik­tiren kimseye de işâret edebilir. Veya, bir fay­daya bulaşır ve zengin bir kimsenin koruması altında hayatını devam ettirir.