Rüyada Vurduğunu Görmek

Rüyada bir şeyi vurup öldürdüğünüzü görmek, bir yerden acele haber alacağınıza veya bir düşmanınızın öleceği ne vurduğunuz kimseye bir iyiliğiniz dokunacağına yorumlanır.

Rüyasında bir kimseye kamçı ile vurmak, rüya sahibinin o vurduğu kimse hakkında kötü bir söz söyleyeceğine işarettir.

Bazı yorumculara göre rüyada bir kişiye yumrukla vurduğunu görmek, rüya sahibinin, namazını ve ibadetlerini terk ettiğine, yapmadığına ve tövbe ederek tekrar ibadete başlaması gerektiğine işarettir. Bu, bir uyarı rüyasıdır denilmiştir.

Rüyada kapıya ya da başka bir yere vur­mak, ciddi haberler alacağınıza yorumlanır.

Bir kimseye kamçı ile vurmak, o kimse hakkında kötü söz söylemeye işâret eder.

Rüyada kırbaçla vurmak, kendisinden üınit kesilmiş bur hususun canlanmasına ve bir me­selenin aydınlığa kavuşmasına işâret eder; bazen de kılıçla vurmak, düşmana galip gel­meye delâlet eder.

Rüyada kollarını kısarak koltuğu ile yanlarına vurmak, rüya sahibi tarafından akrabaları arasına yapılacak davete işârettir.

Rüyada kan akacak derecede birisine vur­duğunu görmek, sinirlenmeye işarettir.

Birine vurmak tersi olarak yorumlanır. Birine iyilik etmek ve sevindirmek manasındadır.

Rüyada bir kimseye kamçı ile vurmak, o kimse hakkında kötü bir söz söylemeye, dövülen kimseden kan akarsa, zarar etmesine yorumlanır.

Rüyada kırbaçla vurmak, kendisinden ümit kesilmiş bir hususun canlanmasına ve zor bir meselenin aydınlığa kavuşmasına işarettir.

Rüyada kılıçla vurmak düşmana galip gelmeye ve onların ileri sürdükleri delilleri iptal etmeye yorumlanır. Eğer kılıç keserse vuran kimsenin ileri sürdüğü delilleri, kesmezse düşmanının delilleri kabul edilir.

Rüyada kollarını kısarak koltuğu ile yanlarına vurmak, rüya sahibi tarafından akrabaları arasında yapılacak davete yorumlanır. Bazen bu rüya, rüya sahibinin sonunda pişman olacağı bir iş yapmasına ve dolayısıyla dövünmesine yorulur.

Rüyada dövmek, döven vasıtasıyla dövülenin duyacağı bir haberdir. Ancak ağaç parçasıyla döverse, dövülen için yalandan bir şey vadeder ve onu yerine getirmez.

Rüyada dövmek dövüleni ayıplamaya ve ona öğüt vermeye yorumlanır. Rüyada bir kimsenin başına davul tokmağıyla vurup yaralandığını gören kimse, dövülen kimsenin reisliğinin gitmesini arzu eder. Eğer söz kapağına vursa, döven, dövülen kimseyi dininden dolayı rezil etmek ister.

Rüyada kendisinin dövüldüğünü ve onu döven de melek, ölü ve emri altında bulunanlardan olmadığı takdirde, hayra yorumlanır.

Yeri dövdüğünü gören kimse, yolculuğa çıkar.

Bir kimse rüyada bir ölü dövdüğünü ve ölüyü de sinirlenmiş bir vaziyette görse, o kimsenin günah işlediğine veya işlemek arzusunda bulunduğuna yorumlanır. Zira ölü Hakkın evinde bulunduğundan, ancak Allah (C.C.)’ın razı olduğu şeyle memnun olur ve batıl şeylerden kaçınır.

Rüyada diri bir kimsenin ölüyü dövmesi, namaz, hac ve zekat gibi dini meselelerde dirinin dince durumunun kuvvetli olmasıdır.

Bazı yorumcular, rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü gören kimse, yapacağı yolculuktan hayra erişmesine yorumlanır. Eğer o kimsenin bir şeyi kaybolmuşsa, o şey yine eline geçer.

Rüyada dövülmeye müstahak hayvanı dövmek terbiye, dövülmeye müstahak olmayan hayvanı dövmek de, cehalet, zulüm ve haddi tecavüz etmeye yorumlanır.

Bir yanıt yazın