Rüyada Merdiven Görmek

Bir kimsenin rüyada merdiven görmesi, işlerinde doğruluk ve selamete dünya ve ahirette yüksek mertebe ve mutluluğa işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Bunun­la beraber rüyada merdiven görmenin hayli değişik yo­rumları vardır. Ünlü rüya tabir ve yorumcuları merdiven­lerin cinsine göre yorumlar ortaya koymuşlardır.

Bir kimsenin rüyada toprak ve kerpiçten yapılmış bir merdi­venden çıktığını görmesi, büyük hayır ve selamete ermeye ve helalinden rızkını kazanmaya işaret eder.

Kireç veya tuğladan yapılmış bir merdivenden çıktığını gö­ren kişinin, bu rüyası, hayırlı bir rüya değildir. Bu rüyası onun (rüya sahibinin), dininde eksikliğine ve din ve inanç yönünden kendisindeki bozulmaya işaret eder denmiştir.

Taş merdiven görmek, rüya sahibinin kalbinin katılığını ve acımasızlığını gösterir şeklinde yorumlanmıştır.

Tahtadan ve ağaç cinsinden yapılmış merdiven görmek, kişi­nin dinindeki zaafı (zayıflığı) şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada merdiven görmek veya merdiven­den inmek şeref ve makamınızın elinizden gideceğine yorumlanır. Merdivenden çıkmak hayır, menfaat, kazanç ve yükselmeye yorum­lanır. Merdivene tırmanmak mevkiinin yükseleceğine, merdivende oturmak nimete erişeceğine, herkes tarafından sevileceğinize işa­ret sayılır.

Bazen rüyada merdiven görmek, işlerde sebat ve devama ve saklayıp gizlemek istediği şeyinin gizli tutulmasına işârettir.

Bazen de rüyada merdiven görmek, yolculuğa ve şanı yüce bir zâta işâret eder.

Bazı kere de rüyada merdiven görmek, onu gören kimse için, kahr ve galebeye işâret eder.

Dertli, üzüntülü bir kimsenin rüyada merdiven görmesi, o kimsenin üzüntü ve kederden selâmete ereceğine işâret eder.

Dini emirleri yerine getiren sâlih kimselerin rüyada merdiven görmesi, düşmana galip gelmesine ve zafere işâret eder.

Fesatçı kişilerin rüyada merdiven görmesi, inanç zayıflığına ve günaha işâret eder.

Rüyada uzun ve geniş bir merdivenden çıktığını görmek, yüksek bir memuriyete işâret eder.

Rüyada ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye yilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihate ve kötülüklerden kaçınmayan kimseyi de, kötülükten kaçındırmaya ve hayırlı bir öğüde işâret eder.

Bazen rüyada ağaç merdivenden yukarı çıkmak, kendilerinde nifak olan bir kavimden medet ummaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir merdiven koyarak belli bir yere çıktığını görmesi, o kimsenin bulunduğu gurur, korku ve helâkten kurtulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada eski bir merdivene çıktığını görmesi, o kimsenin ticaret veya başka bir taraftan hayra ve yüksekliğe erişmesine işâret eder.

Düşmanlık içerisinde olan bir kimsenin rüyada merdivene çıktığını görmesi, o kimsenin düşmanına galip gelmesine işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada merdivenin son basamağına kadar çıktığını görmesi, ömrünün tamam olduğuna işâret eder.

Rüyada merdivenden ayağı kayıp düştüğünü görmek, makam ve mevkiden düşmeye görevini kaybetmeye işâret eder.

Rüyada merdivenden düşmek üzere iken tutunarak kurtulmak, itibar iadesine ve göreve geri dönmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin bir demir merdivenden düştüğünü görmesi, o kimsenin dininde zayıflık meydana gelmesine ve bu halden dönmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada eski bir merdivenden indiğini görmesi, o kimsenin ticaretinin çöküntüye uğramasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisi üzerende iken merdivenin kırıldığını görmesi, o kimsenin düşmanına mağlûp olmasına işâret eder.

Rüyada merdiveni bir inip bir çıkmak, halk içinyararlı işleryapmaya ve bundan kendisinin de istifade etmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada merdiveni yere düşmüş olarak görmesi, o kimsenin hasta olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yere düşmüş olan merdiveni tekrar dikilmiş ve yerine konulmuş görmesi, o kimsenin hastalığından kurtulmasına işâret eder.

Rüyada merdiven aradığını ve bulduğunu görmek, arzusunun yerine gelmesine yorulur.

Üzerine demir bir merdiven düştüğünü gören kişinin dininde zayıflık meydana gelir. Eski bir merdivenden indiğini görürse iflas eder. Üzerinde bulunduğu merdiven kırılırsa düşmanına yenilir. Merdivenin belli bir yüksekliğine kadar çıktığı gören kişi gurur ve kibirden kurtulur. Bazı yorumculara göre, söz işitmek için merdivene çıkan kişi üstün mertebeye ulaşır.

Rüyada görülen ağaç merdiven, yolculuktan dolayı sıkıntıya yorumlanır. Bazen de merdiven, işlerde selamete yorumlanır. Bazen ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihata ve kötülüklerden kaçınmayan kimseyi de, kötülükten kaçındırmaya yorumlanır.

Bir kimse merdiveni yere düşmüş olarak görse, hasta olur. Tekrar dikilmiş ve yerine konulmuş görse, hastalığından kurtulur.

Merdiven üzüntülü kimse için selamettir. Yolculuğa ve ulu bir kimseye de yorumlanır. Bundan dolayı yeni bir merdivene çıktığını gören kimse, hayra, din ve dünyasında yüksekliğe kavuşur.

Kendisinin bir demir merdivenden düştüğünü gören kimsenin dininde zayıflık meydana gelir ve bu halden döner. Eski bir merdivenden indiğini görse, ticareti çöküntüye uğrar. Merdiven kırılsa, halbuki, kendisi de üzerinde bulunsa düşmanına mağlup olur. Bir merdiven koyarak belli bir yere çıktığını gören kimse bulunduğu gurur, korku ve helaktan kurtulur.

Bir yanıt yazın