Rüyada Usta Görmek

Rüyada hangi meslekten olursa olsun “usta” görmek ve usta ile konuşmak, müşkül (çıkmaz) bir işin, zor bir davanın kolaylıkla halledileceğine (çözüleceğine) işarettir.

Bazı yorumculara göre ise, rüyada usta görmek, bazen fakirliğe, bazen de zenginliğe işaretle yorumlanır denmiştir. Bazen de güçlüklere sabredip dayanmaya, tahammül göstermeye işarettir denmiştir.

Rüyasında bir ustayı çalışırken görmek, iyidir. Rüya sahibi çalıştığı işinden fayda ve yarar göreceğine yorumlanmıştır. Ustayı boş otururken görmek bu yapılan yorumun zıddıdır (tersidir) denmiştir.

Rüyada herhangi bir usta görmek, his hayatınızda hayal kırıklıklarına, işlerinizde gerilemeye ve günlük hayatınızda da kederli ve endişeli günlere işaret eder.

Rüyanızda ustayı görmeniz, fakirlik ve zenginliğe işâret eder.

Bazen rüyada ustayı görmeniz, yolculuk ve geçim konusunda zorlanmaya ve başkası­nın üzüntü ve kederini almakla beraber sabır ve sebat etmeye yorumlanır.

Bazen de ustayı görmeniz, helal ile haramı karıştıran kimselere işâret eder.

Bir kimse rüyada bir ustayı, ev ve duvarla­rını temelinden söktüğünü ve bazısını bazısına karıştırdığını görse, o yer halkı arasında irkile­cekleri bir durumun vaki olacağına veya onla­rın ölebileceklerine işârettir.

Ustanın üzerine toz veya topraktan bir şey düşerse, o ustanın o işten toz ve toprak mik- tarınca faydalanmasına işârettir

Rüyada usta görmek, insanların arasını meşru yöntemlerle bulan kimseye de işârettir.

Rüyada ustanın bir şeyi yapması, hayra; yıkması ise şerre yorumlanır.

Rüyada bir ustayı çalışırken görmek, fayda ve menfaate, Allah Teâlâ’nın yaptırımlarına ve önemli bir hadisenin meydana gelmesine işârettir.

Rüyada görülen usta çalışmıyorsa, bir işe bazı kimseleri teşvik etmeye delâlet eder.

Rüyada ustayı görmek, fakirlik ve zenginliğe işaret eder. Bazen yolculuk ve geçim konusunda tereddüt etmeye ve başkasının üzüntü ve kederini almakla beraber sabır ve sebat etmeye yorulur.

Bir yanıt yazın