Rüyada Pelit Ağacı Görmek

Rüyada görülen pelit ağacı, zengin ve mal sahibi bir kimseye işarettir. Pelit ağacı uzun ömürlü olmaya (çok yaşayacağınıza) da işaretle tabir olunur.

Rüyada görülen pelit ağacı sebat eden ve verdiği kararda sabırla duran kimseye veya bazen de yolculuğa işaretle de yorumlanır. Pelit ağacı, büyük bir mal ve kazanca da işaret şeklinde tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada pelit ağacı görmesi, kazanç ve faydası olan mala, devam edecek izzete ve yüksek mertebeye işâret eder.

Bazı kere de rüyada pelit ağacı görmek, sâlih ve muttaki kimselerle oturmaya ve onla­rın sohbetinde bulunmaya işâret eder.

Yine pelit ağacı görmek, güçlü, kuvvetli ve çok mal biriktiren bir adama işârettir.

Pelit ağacı, zengin kişilere de işâret eder.

Bazı kere de pelit ağacı, uzayıp giden za­mana işarettir.

Bazı yorumculara göre de bilgisiz kişilerle sohbet etmeye, onlarla düşüp kalkmaya yorumlanır. Pelit ağacı gideri çok olan zengin bir kişi olarak da yorumlanmıştır.

Pelit ağacı, gideri çok olması sebebiyle zengin bir kimseye yorumlanır. Yine pelit ağacı büyüklüğünden dolayı ihtiyar adama yorumlanır.

Pelit ağacı, uzanan zamana yorumlanır. Çünkü bu ağaç, çok senelerin üzerinden geçmesiyle meydana gelmiştir.

Dikeninden dolayı pelit ağacı ibadete, vahşet veya yolculuğa yorumlanır.

Bir yanıt yazın