Rüyada Tükürük/Tükürdüğünü Görmek

Rüyada yere tükürdüğünüzü görmek, fena söz söylemeye yorumlanır. Bir duvara tükürmek haram mal toplan maya kırda tükürmek tarla ve çiftlik almaya işarettir.

Rüyada tükürük görmek, o kişinin malı ve kuvvetine işâret eder.

Bazen rüyada tükürük görmek, rahata, nikahla rahatlığı talep etmeye; bazen de sıhhat ve hastalığa işâret eder.

Rüyada çok tükürük görmek, hüzün, keder ve meşakkate işâret eder.

Kişinin rüyada kendisini tükürüyor görme­si, onun ağzından çıkacak kötü söze, yalan ve iftiralara işâret eder.

Tükürüğünde kan yahut balgam görmesi, kendisine helal olmayan bir söz konuşacağına işâret eder.

Rüyada bir insanın veya hayvanın yüzüne tükürdüğünü görmek, rüya sahibinin ağzından söylenmesi caiz olmayan bir sözün çıkacağına işâret eder.

Rüyada tükürüğünün kuruduğunu gör­mek, akranlarının yaptığı işleri yapmayı arzu etmeye ve fakat ondan âciz olmaya ve sözün itibarsızlığına işâret eder.

Rüyasında tükürüğünün değiştiğini gör­mesi, ahlâkında fenalık ve bozukluğun olaca­ğına; tükürüğünün kesildiğini görmesi ise, lezzet ve rahatının kesileceğine işâret eder.

Rüyada tükürüğünü sıcak görmek, uzun öm­re; soğuk görmekte ömrün kısalığına işâret eder.

Kişinin ağzındaki tükürüğünü kurumuş görmesi, fakirlik ile tabir olunur.

Rüyada yere tükürdüğünü görmek, bir arazi satın almaya; bir duvar üzerine tükürdü­ğünü görmek, malını Allahyolunda sarf etme­ye; ağaç üzerine tükürdüğünü görmek, sö­zünden dönmeye yahut yeminini bozmaya; insan üzerine tükürdüğünü görmek, ona iftira atmaya işâret eder.

Rüyada tükürük görmek, kişinin kuvvetine işarettir. Tükürüğünün kuruduğunu gören kimse, akranının yaptığı işleri yapmak ister fakat bunu yapmaktan aciz kalır ve sözü az kabul görür.

Tükürük, kişinin malı ve kudretidir.

Bir duvar üzerine tükürdüğünü gören malını Allah yolunda cihada sarfeder, yahut ticarette kullanır.

Yere tükürdüğünü gören kimse bir arazi veya akar satın alır.

Tükürük, söz, ilim yahut malda fazilettir.

Rüyada çok tükürük, hüzün, keder ve güçlüktür.

Kişinin kuvvetine işaret eder. Tükürüğünün kuruduğunu gören kimse akranının yaptığı işleri yapmak ister ancak bunu başaramaz. Yere tükürdüğünü gören kimse arazi satın alır. Ağaç üzerine tükürdüğünü gören sözünden döner. Bir insan üzerine tükürdüğünü gören o insana iftira atar. Tükürüğünü sıcak görmek uzun ömre, soğuk görmek ise ölüme işaret eder. Ağızda tükürüğün kuruması fakirliktir. Çok tükürük, hüzün, keder ve zorluktur. Kişi rüyasında tükürdüğünü görse ağzından kötü söz çıkar.

Bir yanıt yazın