Rüyada Toprak Görmek

Rüyada toprak görmek, mal ile yorumlanır. Sarı toprak görmek altın, beyaz toprak görmek gümüş, kırmızı toprak görmek bakır, boz ile siyah toprak görmek paraya, saf toprak görmek, demir para; kara toprak görmekte kağıt para­ya işâret eder. yorumlanır. Evinde bir küme toprak olduğunu görmek, zahmetsiz para kazanmaya, üstünde toprak olduğunu veya döküldüğünü görmek, eline mal geçeceğine, toprak kazmak, karlı bir işe başlamaya yorumlanır.

Rüyada toprak görmek, mala işaretle tabir olunur. Toprak, insanın ömrü ve hayatıdır. Rüyada toprak görmek, rızka, ziraata ve yardıma işaretle tabir olunur.

Rüyada temiz ve güzel bir toprak üstünde oturduğunu, oturmuş olduğunu görmek, mutluluğa ve yardım etmeye, yardım göreceğinize işaretle tabir edilir.

Servet sahibi zengin bir kimse, rüyasında malının yanında ve malının üzerinde toprak olduğunu görse, bu gördüğü rüyası, onun malının helak olacağına ve yok olacağına işarettir, şeklinde tabir edilir.

Rüyada toprak görmek, insana işâret eder.

Bazen rüyada görülen toprak, hayvanlara, dünyaya ve dünya içindeki bütün mahlûkata; bazen de, fakire, ölüye ve kabre işâret eder.

Ayrıca rüyada görülen toprak, insanın öm­rü ve hayatına, rızka, ziraate, açlık ve yardıma da işâret eder.

Yine riyada toprak görmek, mal, menfaat, dünya meşgalesi, rızık ve fayda ile tabir edelir.

Toprak, bazen din hususunda şüpheye düşmeye yahut insanın varacağı son yere işarettir.

Yolcunun rüyada toprak görmesi, kazancı­na; bekârın toprak kazması, evlenmesine işârettir.

Rüyada toprak olduğunu görmek, kibrini kırmaya, inzivaya çekilmeye yahut insanlar nezdinde değer ve kymetinin yice artmasına işârettir.

Elindeki veya üzerindeki toprağı silkele­mek, zengin için malını harcamaya;yoksul için borcunu ödemeye, emaneti sahibine vermeye işârettir.

Toprakla her çeşit muamele, kazanca ve dünyalığa delâlet eder.

Rüyada temiz ve güzel toprak üzerine otur­mak, mutluğa ve yardım görmeye işâret eder.

Rüyada elini toprağa vurduğunu ve toprağı karıştırdığını görmek, dövüşmeye, ortaklığa, kazanca ve menfaate işâret eder.

Rüyada toprak üzerinde gezdiğini ve bas­tonla ona vurduğunu görmek, hayırlı yolculu­ğa işâret eder.

Rüyada kendi evinin yıkıldığını ve toz top­raktan kendisine bir şeyler değdiğini görmek, mirastan gelecek mala işâret eder.

Rüyada toprak yediğini veya toprağı topla­yıp bir yere küme ettiğini görmek, çok kazan­ca ve çok kâra işâret eder.

Rüyada yolcunun kazdığı yer onun seferi, kazdığı toprakta onun kazandığı mal ve men­faate işâret eder.

Rüyada bir kapa toprak koyup sakladığını görmek, evlatları için mal biriktirmeye işâret eder.

Rüyada toprağı kendi başına saçtığını gör­mek, çok büyiik üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada evinin içinde bir küme toprak gör­mek, hiç zahmet çekmeden kazanılacak para­ya işâret eder.

Gökten çok olmamak üzere toprak yağdı­ğını görmek, hayırdır ve bir zararı yoktur. Gökten çok toprak yağdığını görmek, ge­lecek azaba işâret eder.

Toprak insanlara yorumlanır. Çünkü insanlar topraktan yaratılmıştır. Bazı kere hayvanlara, dünyaya ve dünyadaki yaratıklara yorumlanır.

Elini toprağa vurmak ve toprağı karıştırmak, dövüşmeye, or-taklığa ve kazanca yorumlanır.

Toprak üzerinde gezmek veya bastonla yere vurmak hayırlı yolculuğa yorumlanır. Bazı yorumcular toprakta yürümek, mal talep etmektir, bundan dolayı toprağı biriktirse veya yese mal biriktirir ve eline mal geçer, demişlerdir.

Kendi evinin yıkılıp, toz ve topraktan kendisine bir şey değdiğini gören kimse, mirastan mal alır. Toprağı başının üzerine koyduysa çirkin bir yolla eline mal geçer.

Toprak insanın ömrü ve hayatıdır.

Toprak, rızka, ziraata, açlık ve yardıma yorumlanır.

Temiz ve güzel toprak üzerine oturmak saadet ve yardıma yorumlanır. Toprak bazen din hakkında şüpheye, bazan da yaratıldığı ve tekrar döneceği toprağına yorumlanır.

Toprak görmek ihtiyaçların çabukça giderilmesine ve vaadinin yerine getirilmesine yorumlanır.

Fakire, ölüye ve kabre işaret eder. Yolcunun kazdığı yer onun yolculuğu, kazdığı toprak ise kazanacağı mal ve edineceği faydadır. Elinden ve üzerinden toprağı silkeleyip yere düşürmek, malın kaybı demektir. Borçlu veya elinde bir emaneti varsa onu öder. Elini toprağa vurmak ve toprağı karıştırmak, dövüşmeye, ortaklığa veya kazanca işaret eder. Temiz ve güzel toprak üstünde oturmak mutluluk ve yardım anlamına gelir. Bazı yorumlara göre toprak görmek, ihtiyaçların çok çabuk yerine getirilmesi demektir.

 

Bir cevap yazın