Rüyada Tavaf Ettiğini Görmek

Rüyada Kabe’ yi tavaf ettiğini görmek, hayır ile yorumlanır. Murada ermeye işaretle yorumlanır.

Bir hastanın rüyada Kabe’ yi tavaf ettiğini görmesi, onun iyileşeceğine, hastalığından şifa bulup kurtulacağına, eski sağlığına kavuşacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kadının rüya da Kabe’ yi tavaf ettiğini görmesi, bekar ise evleneceğine ve iyi bir insanla yuva kuracağına, evli ise, hayırlı bir evladı dünyaya geleceğine işaret eder.

Rüyasında Kabe’yi usulüne uygun olarak tavaf ettiğini görmek, dinde salâha, güzel âkıbete, imanda kemâle, rahmet ve nîmete, günâhların mağfiretine, hastalıktan şifâ bulma­ya işâret eder.

Tavaf rüyası, insanın Allah tarafından nâil olacağı sevaba, korktuğu şeyden emin olması­na, borcunu ödemesine ve emanetleri muha­faza etmeye yorumlanır.

Günahkâr bir adamın rüyada Kabe’yi tavaf ettiğini görmesi, günâhtan tövbe etmeye, Ce­hennem ateşinden kurtulmaya işâret eder.

Bazen de Kabe’yi tavaf ettiğini görmek, sıkıntıdan kurtulmaya, adağını yerine getir­meye, ehil olan için önemli memuriyete işâret eder.

Bekâr bir kimsenin Kabe’yi tavaf ettiğini görmesi, iffetli ve soylu bir kadınla evlenmeye işârettir.

Rüyada hac farizesini yaptığını ve Kabe yi tavaf ettiğini görmesi, emin, temkinli, takva | sahibi, Allah Teâlâ’dan korkan ve âbid bir zât olduğuna işâret eder.

Bir kişi rüyasında kendisini Tavaf ve Say’da yürüdüğünü görürse, onun ailesi, çoluk çocu­ğu için çok çalışmasına yorumlanır.

Rüyada, Beytullah’ın etrafında kuşlar gibi döndüğünü görmek, hayra, zenginliğe, menfaate, nîmete, rahmet ve mağfirete işâret eder.

Rüyada Kâbe’yi tavaf ettiğini gören kimse bekârsa evlenir, yüksek bir göreve adaysa ona erişir, talip olduğu şeye kavuşur. Bu kimsenin güvenilir, dürüst, doğru yolda, inançlı ve Allah’ın sevdiği bir kişi olduğuna işarettir. Rüyada Kâbe’yi tavaf ettiğini gören, isyankâr biri ise, tövbe ederek cehennem azabından kurtulur, bekâr ise evlenir, tüccar ise işini büyütür, fakir ise hali vakti düzelir, zengin ise malı ve parası daha artar. Rüyasında hacca gidip Beytullah’ı tavaf ettiğini görmek, rüya sahibi için dinde doğruluğa ve büyük sevaba kavuşacağına, bir şeyden korkusu varsa kurtulacağına, borçlu ise borcunu ödeyeceğine, fakir ise rızkının bollaşacağına delalet eder.

Kâbe’yi tavaf ederken adet ve usulünden noksan işler yaptığını görmek, dinini ihmal ettiğine, ibadetinde eksik taraflar bulunduğuna, tavaf edenlerin tavafı tamamlamadan oradan ayrıldıklarını görmek, dini inancında kayıtsız kaldığına, kendi tavafım bitirmeden Mescid-i Haramdan çıktığını görmek, dini ve manevi bir kusur işleyeceğine işarettir. Halkı tavafa davet ettiğini veya tavaf sırasında onlara başkanlık ettiğini önemli bir dini hizmette bulunacağına, halkı tavaf etmekten alıkoymak veya tavaf usulünü bozduğunu görmek, ahlakın zayıflığına delalet eder. Bir hastanın Kâbe’yi tavaf ettiğini görmesi, onun iyileşeceğine işarettir. Bir kadının tavaf ettiğini görmesi, bekâr ise iyi bir adamla evleneceğine, hamile ise hayırlı bir evlat sahibi olacağına delildir.

Bir yanıt yazın