Rüyada Terlediğini Görmek

Rüyasında kendisinin terlediğini gören kimse, üzüntü ve kedere düşeceğine veya hastalığa tutulacağına işarettir.

Rüyasında terleme görmek, dünya ile ilgili bir zararla yo­rumlanmıştır.

Hasta birinin rüyada terlemesi, hastalıktan şifâ bulmaya işâret eder.

Terlemeye arzu etmeyen birinin rüyada ter görmesi, ölüm terine işâret eder.

Sağlıklı bir kişinin rüyada terlemesi, bir hizmet veya sanat sebebiyle kendisine gelecek bir sıkıntıya işâret eder.

Rüyada normal bir şekilde terlediğini gör­mek, o kimsenin arzusunun yerine geleceğine işâret eder.

Rüyada koltuk altında meydana gelen terin pis bir koku vermesi, halk için veba hastalığı­na, ticaret sahipleri içinde mal ve servete ka­vuşmaya işâret eder.

Rüyada görülen ter, mal ve paradır. Bu sebepten bir kişi rüyasında vücudundan ter aktığını görürse, o kişinin akan ter miktarı kadar malının gideceğine işâret eder.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyasında vücudundan ter aktığını gören kimse, dünyalıktan (malından) zarar edeceğine işarettir. Akan teri yere düşerse, zararı büyük olacağına düş­mezse zararın az ve hafif olacağına işaret eder demiştir.

Rüyasında elbisesinin terden ıslanmış olduğunu gören kimse, ailesi, çoluk çocuğu için mal toplayıp biriktireceği­ne işarettir demiştir.

Rüyada görülen güzel kokulu, beyaz ter, helal mala işaret eder. Kötü kokulu ve çirkin görünümlü ter, bunun tersidir. Haram mala işarettir demiştir İbn-i Şirin hazretleri.

Rüyasında vücudunun her tarafından terler çıkıp sızdığını (aktığını) görmek, mal kaybına, rüya sahibinin malından zarar, ziyan göreceğine işarettir şeklinde yorumlanır de­miştir. Bazı yorumcular, bu terlemeyi, yorgunluğa, yorgun düşmeye işaret eder demişlerdir.

Rüyasında başka birinin terinden kendisine bulaştığını gören kimse, o teri bulaşan adamdan hayır görür ve o ada­mın malından eline mal geçer, yani onun malından yer içer yararlanır demek olur şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada terlemek hasta için şifadır. Normal bir şekilde terliyorsa kişinin bir dileğinin yerine geleceğini gösterir. Bazı yorumlara göre de ter mal, terin artması malın artması anlamına gelir.

Rüyada terlemek, hasta için şifadır. Sağlam bir kimsenin rüyada terlemesi, bir hizmet veya sanat sebebiyle başına gelecek bir sıkıntıdır.

Ter, maldır. Bu sebepten bir kimse rüyada vücudundan ter aktığını görse, o kimsenin ter miktarı malı gider.

Bir yanıt yazın