Rüyada Takunya Görmek

Rüyada takunya görmek, işlerin çok ağır ve aksak olması ile yorumlanır. Yani işler pek yolunda değildir, şeklinde tabir olunur.

Bazı yorumcular, rüyada ağaç takunya görmeyi, fakirlikle yorumlamışlardır. Rüyasında ağaçtan yapılmış olan bir ta­kunya giydiğini gören kişinin, kendisine hizmet edenlerle (hizmetkarlarıyla) araları açılır veya onlardan ayrılır şeklin­de yorumlamışlardır.

Rüyasında ayağına demirden takunya giydiğini görmek, hizmetkarlarına hakim olur, onlara dediğini yaptırır ve sözü geçerli olur şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada takunya görmek, evin hanımına, hizmetçiye, dadıya, dosta, ortak ve yolculuğa işâret eder.

Bazen de takunya görmek, erkek kardeş ile tabir edilir.

Rüyada görülen takunya takvaya, tövbe etmeye de delâlet eder.

Rüyada görülen müşterek takunyalar, kız çocuğuna işâret eder.

Rüyada takunya satın aldığını, fakat onunla yürüyemediğini görmek bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Rüyada takunya kayışının koptuğunu gör­mek, yolculuğu iptal etmeye işâret eder.

Rüyada tek takunya ile yürüdüğünü görmek, eş, dost veya ortağından ayrılmaya işâret eder.

Rüyada takunyalarını çıkardığını görmek, memurjyete işâret eder.

Rüyada takunyalarını kaybettiğini görmek, bineğinin çalınmasına işâret eder.

Rüyada takunya ile azimli bir halde yürü­düğünü görmek, hacca gitmeye işârettir.

Rüyada keten takunyalar görmek, Kur’ân okuyan bir hanıma işâret eder.

Rüyada görülen takunyalar gümüşten olursa, saldırgan bir kadınla; ağaçtan olursa, karıştırıcı bir kadınla; sığır derisinden olursa, arap olma­yan bir kadınla; at derisinden olursa, arap olan bir kadınla; yırtıcı ve vahşî hayvan derisinden olursa sultanların zâlim hanımlarıyla tabir edilir.

Eş, dadı, dost, ortak ve yolculuk anlamına gelir. Takunya satın aldığını ve onunla yürümediğini gören kimse evlenir. Takunyayla yürüyen kimse ise kara yoluyla uzak bir yere yolculuk yapar. Takunyalannın kayışının koptuğunu gören kimse yolculuğu terk eder. Bir erkek yamalı bir takunya giymişse, çocuğu olan bir kadınla evlenir. Okçeli takunya giydiğini gören erkeğin eşi hamile kalmaz. Tek takunya ile yürüdüğünü gören kadın, kocasından ayrılır. Takunyalarını çıkardığını gören kimse memur olur. Ortak kullanılan takunyalar kız çocuğuna işaret eder. Rüyada takunya görmek, işlerinizin ağır bir tempoda ilerlediğine işarettir.

Rüyada görülen takunya, zevce, dadı, dost, ortak ve yolculuktur.

Rüyada yamalı bir takunya giydiğini gören kimse, diğer bir kocadan çocuğu olan bir kadınla evlenir.

Rüyada ökçesiz bir takunya gören kimsenin hanımı, hamile kalmaz.

Takunya ile yürürken tekinin ayağından çıktığını gören kimse, kardeşinden veya ortağından ayrılır.

Rüyada takunya görmek, günahkar için tevbeye veya düşmanlıklara veya alamet ve nişana yahut sırrını gizlemek arzusunda bulunan kimsenin, sırrını açıklamasına yorumlanır.

Rüyada görülen takunya, zevce, dadı, dost, ortak ve yolculuktur.

Rüyada yamalı bir takunya giydiğini gören kimse, diğer bir kocadan çocuğu olan bir kadınla evlenir.

Rüyada ökçesiz bir takunya gören kimsenin hanımı, hamile kalmaz.

Takunya ile yürürken tekinin ayağından çıktığını gören kimse, kardeşinden veya ortağından ayrılır.

Rüyada takunya görmek, günahkar için tevbeye veya düşmanlıklara veya alamet ve nişana yahut sırrını gizlemek arzusunda bulunan kimsenin, sırrını açıklamasına yorumlanır.

Bir yanıt yazın