Rüyada Taç Görmek

Rüyada taç görmek, ilme ve evlada işarettir. Bir kızın rüyasında başına taç giymesi zengin ve tanınmış biriyle evlenip mutlu olacağına.

Tacı başkasına verdiğinizi görmek, işinizden ayrılacağınıza işarettir. Rüyanızda bir kral veya kraliçenin taç giyme töreninde bulunduğunuzu görmek, çok büyük bir sürprizle karşılaşmaya, hiç beklenmedik mükafata kavuşacağınıza işarettir.

Rüyada taç görmek, hayır ile yorumlanır. Yani rüyada taç görmek, çok iyiye işarettir.

Taç rüyası, fazla mala sahip olmaya, ilim ehli olmaya ve çocuk sahibi olmaya işaretle yorumlanır denilmiştir. Bir kadının taç görmesi onun evlenmesine işarettir (tabi bekar ise).

Rüyada taç görmek, ilme ve Kur’ân-ı Kerim’e, çok mala, yeni bir çocuğa, düşmanı kahretmeye işâret eder.

Bu rüya, fazla mala, ilme ve çocuğa işarettir.

Rüyada taç, ilme ve Kur’ana yorumlanır.

Çok kere rüyada taç giymek yeni bir çocuk veya şehire yahut da düşmanı katır etmeye yorumlanır.

Rüyayı gören kadın hamile ise bir erkek çocuk doğurur.

Bir kimse rüyada altın ve mücevherden taç giyse, saltanata kavuşur ve bu vazifede din ve şeriatı zayi ederek nifak içerisinde bulunur.

Fazla mala, çocuğa ve ilme işarettir. Erkeklerin taç görmesi, elindeki malın gitmesi demektir. Tüccar başından tacın alındığını görürse malını kaybeder. Taç giymek, yeni bir çocuğa, şehre ya da düşmanı yenmeye işaret eder. Bir kadın başında taç görürse, ünlü, saygın ve zengin bir kimseyle evleneceği anlamına gelir. Hamile bir kadın bu rüyayı gördüyse erkek çocuğu olacak demektir.

Çeşitli mücevherlerle süslenmiş bir taç görmek, sadece altından yapılmış bir taçtan daha güzel şeyler müjdeler. Böyle süslü bir taç taktığını gören kadın, zengin ve soylu bir erkekle evlenir. Yalnızca altından yapılan bir taç taktığını görürse, yaşlı bir erkekle evleneceği ve ondan miras kalacağı anlamına gelir. Bu rüyayı evli bir kadın görmüşse erkek çocuğu olacak demektir. Kocası hasta olan bir kadın başındaki tacının çıkarıldığını görürse, bu rüya, kocasının vefat edeceği anlamına gelir.

Kadının Başında Taç Görmek

Bir kadının başında taç olduğunu görmesi, mevki ve makam sahibi veya zengin bir kimse ile evleneceğine işarettir. Rüya sahibi kadın eğer evli ve hamile ise, bir erkek çocuğu doğuracağına işarettir demişlerdir.

Erkeğin Başında Taç Görmek

Bir erkek başında taç olduğunu görse, eğer ehil ve layıksa vali tayin edilir (vali olarak bir şehre atanır) denmiştir. Bazen de erkeğin başında taç görmesi, asaletli ve şerefli, zengin bir kızla evleneceğine işarettir denilmiştir.Erkeğin başında taç görmesi, bazı tabircilere göre neşeli, ahlaklı ve zengin bir kadınla evleneceği anlamına gelir.

 

Bir kimsenin rüyada başında cevher ve taç olduğunu görmesi, saadet bulacağına işârettir.

Bekâr bir kadının başına taç konulduğunu görmesi, şeref ve saltanat sahibi bir kimse ile evlenmesine işârettir.

Hamile bir kadının başında taç görmesi, doğacak çocuğun erkek olmasına işârettir.

Bekâr bir erkeğin taç görmesi, zengin, neşeli, şerefli ve izzetli bir kadınla evlenmesi­ne işâret eder.

Bir tüccarın başındaki tacın alındığını gör­mesi, elindeki malın gideceğine işâret eder.

Rüyada görülen gümüş taç erkek için asa­let ve saltanata, şeref ve itibara; altın taç ma­lının eksilmesine, mekruh işlemeye işâret eder.

Rüyada tacını birinin düzeltmesi, dinen sa­lim olmaya; tacın düşmesi ve çıkarılması üzüntü ve keder getirecek gelişmelere yorumlanır.

Kocası hasta olan bir kadının, başındaki tacının kaçırıldığını görmesi, kocasının âhirete göçebileceğine işâret eder.

 

Bir yanıt yazın