Rüyada Süt Görmek

Rüyada süt görmek, genellikle iyiye ve hayra işarettir.

Çeşitli hayvanlardan elde edilen sütler, kendi cinsine göre yorumlanır. Koyun ve keçi sütü, iyi ve helal mala işarettir. İnek sütü, o sene bolluk ve zenginliğe işarettir. Ağız sütü ise hamile olan bir kadının selametle kurtulacağına işarettir.

Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Rüyada taze ve tatlı süt görmek, yemek (içmek), mal çokluğuna zenginliğe ve dinin kuvvetine (dindarlığa), işarettir demiştir. Görülen bu süt, eğer bayat ekşi ve bozuk olursa, o zaman yorum, bunun tersinedir. Mal azlığı, fakirlik ve din zayıflığıdır demek olur denilmiştir.

Rüyada süt görmek, sağmak, içmek, genellikle mal ve paraya işarettir. Geyik sütü düşmanı mağlup etmeye, tilki sütü korkuya, hastalığa, kedi sütü kadın tarafından zenginliğe, kaplan sütü bir düşmanı olduğuna işaret sayılır. Eşek sütü zafere,koyun ve inek sütü sağmak bol helal mala sahip olmaya, ayı sütü kuvvetli ve sıhhatli olmaya işaret sayılır. Sütü pişirdiğini görmek, yakında hayırlı ve kazançlı bir işe başlamaya, at sütü sağmak ve içmek, büyüklere yakın olup onlardan menfaat görmeye, katır sütü işlerinizde ortaya çıkacak güçlükler yüzünden üzüntüye. Deve sütü büyük ve hatırlı bir kişiden mal ve para elde etmeye, ceylan sütü kazanç bolluğuna, aslan sütü devlet tarafından şeref ve itibar görmeye, manda sütü umulmadık bir yerden zenginliğe, tavşan sütü bir kadın yüzünden küçük bir kazanca, çakal sütü akrabadan biri ile kavga etmeye, kuş sütü her muradın gerçekleşmesine, insan sütü helal mal işaret eder. Sütü dökmek mal kaybına yorumlanır. Sütü taşırmak mal artımına sütçü görmek, ilme, helal rızka, şeref ve itibara işarettir.

Hasta kimseler için rüyada görülen süt, ilâca, rızka, hayvana mâlik olmaya veya onun huy ve tabiatıyla ahlâklanmaya işârettir.

Gerek erkek ve gerek bayan bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal ve para biriktirmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada iki memesinden süt aktığını görmesi, dünyanın o kimseye yönelmesine ve o kimsenin talihinin açılmasına işârettir.

Uyanıkken memelerinde süt olmayan kadının, rüyada memelerinde süt bulunduğunu veya küçük bir çocuğu yahut erkek bir kimseyi ya da bir kadını emzirdiğini görmesi, gerek emziren ve gerekse emen kimsenin baht ve talihinin kapanmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görmesi, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlâkı gibi terbiye edeceğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir kadının sütünü emdiğini görmesi, o kimsenin, mal, para ve kazanç elde etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yeni doğmuş devenin sütünden içtiğini veya bir yahut iki ya da üç defa emdiğini görmesi, o kimsenin yaratıldığı İslâm fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekât ve sadaka vermesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir deve sağdığını ve onun sütünden içtiğini görmesi, o kimsenin, sâlih bir kadınla evlenmesine; eğer o kimse evli ise, hayırlı erkek bir çocuğu olmasına işâret eder.

Rüyada görülen koyun sütü, iyi bir mala işâret eder.

Rüyada görülen koyun ve keçi sütü, alınacak vergiye işârettir.

Rüyada keçi sütü içmek, eşinden gelecek mal ve paraya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada koyun sütü içtiğini görmesi, o kimsenin hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa erişmesine işârettir.

Bazen rüyada koyun ve sığır sütü içmek, helal mal ile tabir olunur. Bunların yoğurdunu görmek de iyidir.

 

 

Rüyada görülen kurt sütü, suç, cinayet, şiddetli korku ve bir işte kuvvete işârettir.

Bir kimsenin rüyada kurt sütü içtiğini görmesi, onu içen kimse için, geçimde zarara işâret eder.

Bazen rüyada görülen kurt sütü, mal ve saltanata işâret eder.

Rüyada tilki sütü içmek, hileye işâret eder.

 

Rüyada çakal sütü içtiğini görmek; akraba ile düşmanlık ve kavgaya işârettir.

Rüyada fil sütü içmek, haram mala işâret eder.

Rüyada fil sütü içmek, haram mala işâret eder.

Rüyada vahşî hayvanların bütününün sütleri, dince şüpheye işâret eder.

Rüyada yaban eşeğinin sütü, sonradan iyileşecek bir hastalığa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada merkep sütünü içtiğini görmesi, o kimsenin hayra erişmesine işâret eder.

Rüyada beygir sütü içtiğini görmek, hayra ve büyüklere yaklaşmaya işâret eder.

Rüyada görülen köpek ve kedi sütü, hastalık veya korkuya işâret eder.

Rüyada görülen tilki ve kedi sütü, günâh işlemeye işârettir.

Bir kimsenin rüyada köpek sütü içtiğini görmesi, onu içen kimse için, şiddetli bir korkuya ve zâlim bir kimsenin eliyle erişeceği mala işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada köpeğin sütünü içtiğini görmesi, rüya sahibinin kudret ve kuvvete erişmesine ve bir şehir halkına reis olmasına işâret eder.

Rüyada kedi sütü görmek, hafif bir hastalık ve düşmanlığa işâret eder.

Yine rüyada kedi sütü içmek, kavga ve düşmanlığa; bir yoruma göre zayıf düşmeye ve hastalığa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada biryerden süt çıktığını görmesi, o sütün miktarınca o yerde kan akıtılacak bir zulüm ve fitnenin meydana çıkmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada sütü bir şeye bedel olarak verdiğini görmesi, o kimsenin, yaratılış ve fıtratını kaybetmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini görmesi, o kimsenin helal paraya kavuşmasına işâret eder.

Bir kadının rüyada bir erkeğin üzerine süt dökmesi, o kişinin tutuklanacağına işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir hayvanı sağdığını ve memeden süt yerine kan çıktığını görmesi, o kimsenin idarenin emirlerine aykırı hareket etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir hayvanı sağdığını ve memeden süt yerine zehir çıktığını görmesi, haram paraya işâret eder.

Rüyada yerden su gibi süt kaynadığını ve etrafa yayıldığını görmeniz, o yer halkına zulüm yapılacağına yorulur.

Rüyada süt emzirdiğini görmeniz kadın için hayır olmakla birlikte, erkek için yi değildir.

Rüyada görülen ekşimiş süt, haram para, yorgunluk, zorluk ve kederle yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada halis sütü bırakıp bozuk süt içtiğini görmesi, o kimsenin daha alt bir seviyenin geçim şartlarına maruz kalmasına işâret eder.

Rüyada bir arslan yavrusuna süt içirdiğini görmek, idareden menfaat elde etmeye işârettir.

Rüyada görülen ağız sütü (hayvan doğurur doğurmaz sağılan süt), sıkıntıdan rızka ya da haram paraya yorumlanır.

Bazen de rüyada görülen ağız sütü, hayırsız bir kişiden iyilik yapmasını istemeye işârettir.

Rüyada süt görmek İslam fıtratına işaret eder. Süt zahmetsiz elde edilen maldır. Mayalanmış süt haram maldır. İster erkek isterse kadın olsun rüyasında memesinde süt olduğunu görmesi o kişinin mal biriktirmesine işaret eder. İnsan sütü; hapis, emziren ve emen için sıkıntıdır.

At sütü sevgi ve hayırdır. İnek sütü içtiğini veya sağdığını gören fakirse zengin, köleyse hür olur. Koyun sütü içtiğini gören kişi hayra, rahatlığa, sevince erişir. Aslan sütü içtiğini gören kişinin düşmanını yenmeye, akbaba kuşunun sütünü içenin kuvvetli olmaya ve düşmanını yeneceğine yorumlanır.

Kaplan sütü içmek düşmanlığını açığa çıkarmaya, kurt sütü içmek mal ve saltanata, domuz sütü içmek aklının bozulmasına, köpek sütü içmek kudret ve kuvvete kavuşacağına, geyik sütü az rızka işarettir. Yılan sütü Allah’ın razı olacağı işler yapmaya, tilki sütü hastalıktan şifa bulmaya, kedi sütü düşmanlığa ve hastalığa, tanınmayan vahşi bir hayvanın sütü hastanın iyileşmesine yorumlanmıştır.

Rüyada süt görmek, İslam fıtratına yorumlanır. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Yoğurt olmuş süt, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram maldır. Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine yorumlanır.

Rüyada iki memesinden süt aktığını görse, dünya o kimseye yönelir ve talihi açılır.

İnsan sütü, hapis, emziren ve emen kimse için de sıkıntıdır. Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğine yorumlanır. Bazı yorumcular rüyada bir kadının sütünü emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder dediler.

Süt sağmak, hiledir.

Süt, içen kimse için helal mal ilim ve hikmettir. Sağılmış süt, mülk ve maldır.

Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, fakir ise zengin olur.

Rüyada koyun sütü içtiğini gören kimse hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa erişir.

Bir yanıt yazın