Etiket arşivi: rüyada süt sağmak

Rüyada Sağmak

Rüyada bir inekten veya koyundan süt sağdığı­nızı görmek, büyük iş teşebbüslerine girişerek bol ve başarılı ka­zançlar sağlayacağınıza işarettir.

Rüyada koyun keçi cinsinden süt sağarak, iyilikle ve bol kazanç ile yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada koyun, keçi, inek ve manda gibi sütü içilen, etinin yenmesi ve sütünün içilmesi, yenmesi helal olan hayvanlardan süt sağdığını görmesi, büyük hayır ve menfaate işaretle yorumlanır demişlerdir.

Bazen de, rüyada koyundan ve inekten süt sağmak, zor ve güç çalışmaların sonucu ve neticesi olarak bütün arzuları­nın gerçekleşeceğine yorumlamışlardır. Bu yorumlara gö­re, rüya da süt veren ve sütü sağılan herhangi bir hayvanı sağdığını gören kimse, çalıştığı ve yaptığı her işte başarılı ve verimli olacağına ve hayra menfaate ereceğine işarettir.

Fakir bir kimsenin rüyada bir sığırı (inek-manda) sağdığını ve sütünü içtiğini görmesi, O’nun fakirlikten kurtulup zenginleşeceğine ve şerefinin, şanının artacağına işarettir. Bu rüyayı zengin olan bir kimsenin görmesi ise, O’nun zenginliğinin daha da artmasına, daha çok mal mülk sa­hibi olmasına ve olacağına işarettir demişlerdir.

Rüyada koyun vs. sağdığını görmek, güzel ¡Üşkiye, yaltakçılığa, siyasete ve rızık temin etmeye işârettir.

Fakir bir kimsenin rüyada bir sığırı sağıp sütünü içtiğini görmesi, o kimsenin zengin olmasına, şeref ve şanının yüce olmasına işâret eder.

Zengin bir kimsenin rüyada bir sığırı sağıp sütünü içtiğini görmesi, o kimsenin zenginliğinin artmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada deveyi sağdığını görmesi, o kimseye ma! isabet etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kan sağdığını görmesi, o kimseye haram mal erişmesine işâret eder.

Rüyada sağmak, hile ve sihir gibi şeylerle de tabir edilir.

Bir tüccarın rüyada süt sağdığını görmesi, o kimsenin helal rızık ve kazanca erişmesine işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada deveyi sağıp sütünü içtiğini görmesi, o kimsenin, sâlihâ bir kadınla evlenmesine işâret eder.

Evli bir kimsenin rüyada deveyi sağıp sütünü içtiğini görmesi, o kimsenin bereketli bir erkek çocuğunun dünyaya gelmesine işâret eder.