Skip to Content

Rüyada Süt Almak

Rüyada süt almak; güzel ahlak sahibi kişiden feyiz almak, ilmen donanım sahibi olmak, faziletlerini arttırmak, yararlı faaliyetler içerisinde bulunup aklanmak, ahlaklı olmak anlamlarına gelir. Hasta insanlar için bir yerden veya birinden süt aldığının görülmesi; ilaca, hastalığına bulunacak şifaya işaret eder.

Rüyada süt almak; taze ve tatlı ise inanç kuvvetinden nasiplenmek, dinen güçlenmektir. Rüyada süt kişiye veya duruma göre pek çok anlam ifade eder. Genel anlamda rüyada süt ilme, mala, sağlıklı ömre, kadın için gebe kalmaya, gizemlerin ortaya çıkmasına, hayırlara isabet eder. Bazen de bu rüya sizden hayır bekleyen, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç kişilere işaret eder.

Rüyada Süt Görmek

Rüyada süt görmek ile ilgili derlenen yorumlara göre;

Rüyada inek sütü; zenginlik, koyun-deve-manda sütü; hayırlı mülk, mal, katır sütü; musibet, kedi- köpek sütü; korku ve hastalık, kurt sütü; zorbalık, aslan sütü; kuvvet kazanmak, akrep-yılan sütü; düşmanla kurulacak dostluk, at sütü; tasa, tilki sütü; günah işlemek anlamlarına gelir.

Tanınmayan vahşi bir hayvanın sütü; hasta için şifa, kişi için sevinç, kurtuluş veya mucize bir olaydır. Bazı tabircilere göre vahşi hayvanların sütü dince şüpheli sayılmalıdır. Nadir görülen hayvanların (kuş, tavşan, geyik…) sütleri az bir mal, küçük bir menfaat edinmektir.

İnsan sütü, bol hayır, nimet ve kuvvet kazanmak, neslin devamı olarak değerlendirilir. Bir başka rivayete göre ehlinden başkasına verilmesi uygun olmayan emanettir.