Rüyada Sövdüğünü Görmek

Rüyada sövmek, sövülen kimse için zelil olmaya, söven kimse için de, izzete işârettir.

Rüyada adi bir adamın iyi bir kimseye sövmesi, söven kimseye sövülen kimse tarafından bir belâ erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada birisinin kendisine sövdüğünü görmesi, o kimse tarafından eziyet ve ceza görmesine işâret eder. Ancak sövülen kişi daha sonra ondan intikamını alır.

Bazen rüyada sövmek, öldürmeğe işârettir.

Rüyada itaat etmesi gereken ve kendisine ihsan ve yardımda bulunan bir kişiye sövmek, anne babaya âsi olmağa ve Allah’tan (c.c.)yüz çevirmeye veya rüyada sövmüş olduğu kimseye itaat etmemeye işârettir.

Rüyada bir kişi kendisine yakışmayan bir sözle birisine sövdüğünü görürse, sövülen kişinin söven kişiye üstün gelmesine yorumlanır.

Birisi rüyada kendisine halktan birinin sövdüğünü ya da iftira attığını görürse; mazlumun zâlime karşı zafer bulmasına yorumlanır.

Rüyada sövülen kişi için alçalmaya, söven kişi için izzet ve ikrama yorumlanır. Kötü bir adamın iyi birine sövmesi, kötü olanın üzerine bela geleceğine işarettir.

Rüyada sövmek, sövülen kimse için zillete, söven kimse için de, izzete yorumlanır.

Bir kimse rüyada birisinin kendisine sövdüğünü görse, o kimse tarafından eziyet ve ceza görür. Ancak sövülen kimse sonra ondan intikamını alır.

Rüyada itaat etmesi gereken ve kendisine ihsan ve yardımda bulunan bir zata sövmek, ana – babaya asi olmaya ve Allah (C.C.)’dan yüz çevirmeye veya rüyada sövmüş olduğu kimseye itaat etmemeye yorumlanır.

Rüyada bir kimse kendisine yakışmayan bir sözle bir kimseye sövdüğünü görse, sövülen kimsenin söven kimseye galip gelmesine yorumlanır.

Bir kimse rüyada kendisine halktan birisinin sövdüğünü veya iftira yaptığını görse; mazlumun zalime zafer bulmasına yorumlanır.

Bir yanıt yazın