Rüyada Sırt Görmek

Rüyada sırtınızın siyah ve kırmızı olduğunu görmek, arkadan dövülmeye yorumlanır. Sırt temiz ve beyaz olursa yeni elbise giymeye ve çocuk sahibi olmaya yahut büyük bir adamdan yardım görmeye, bir kadının sırtını görmek, dünya işlerine işarettir

Bir kimsenin rüyada insan sırtı görmesi, güç ve kuvvete, yardım eden birine veya yardımı talep edilen bir zata (onun sözü her yerde geçerlidir.) işarettir. Sırtta görülen bir eksiklik, olumsuzluk bunların gitmesine ve işlevliklerini yitirmesine işarettir denilmiştir. Mesela:

Rüyasında sırtının ağrıdığını görmek, rüya sahibinin yardımını ve gücünü güvendiği o büyük zatın hapsedilmiş, tutuklanmış olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada insan sırtı görmeniz, sahibine yardımcı olan ya da kendisinden yardımcı olması istenen bir kişiye yorulur.

Bazen rüyada görülen sırt, evin dışına veya şehre ya da sahrada olan yola işâret eder.

Bazen de rüyada sırt görmek, yaşlılığa işârettir.

Yine riyada görülen sırt, elbise veya yorgan ve yatak gibi şeylerin dış yüzüne işâret eder.

Rüyada dostunun sırtını görmek, dostunun kendisinden nefret etmeye başlamasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yaşlı bir kadının sırtını görmesi, dünyanın o kimsedenyüz çevirmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sırtını gördüğü kadının başörtüsü varsa, o kimsenin elde edilmesi güç olan bir şeyi aramasına işarettir.

Rüyada sırtına bir ağır yük yüklendiğini görmek, büyük bir borç altına girmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada belinin kırıldığını görmesi, o kimsenin, kuvvetinin gitmesine veya kendisinin ya da ev ihtiyaçlarını gören kimsenin ölebileceğine işârettir.

Rüyada sırta yüklenilen ağır yükler, keder, hata veya günâhlara işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sırtına tabut, eşya veya kumaş yüklendiğini görmesi, o kimsenin üzerinde toplanacak borçlara işârettir.

Bir kimsenin rüyada sırtına odun yüklendiğini görmesi, o kimsenin, gıybet ve koğuculuk yapmasına işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada belinin kırıldığını görmesi, ona yardım eden bir adamın ölümüne veya onun fakir olmasına ve elinde bulunan şeyin azalmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada kambur bir adam görmesi, o kimsenin malının artmasına veya uzun ömürlü olmasına bazen de çoluk çocuğunun çokluğuna işârettir.

İnsan sırtı, kendisinden yardım istenen kişiye işaret eder. Sırtın siyah veya kırmızı olduğunun görülmesi dövülmeye işaret eder. Eğer beyaz ve parlak görülmüşse yeni bir elbise giymesine işaret eder. Dostunu sırtını gören kişinin o dostu rüyayı görenden nefret eder. Düşmanının sırtını görmek düşmanın kötülüğünden emin olmaya yorumlanır. Yaşlı bir kadının sırtını gören kişiye dünya ona yüz çevirir. Kadının başörtüsü varsa o kişiden elde edeceği güç bir şeye işaret eder. Kadın gençse geciken haberin gelmesine, sırtının ağrıdığını görmek de fakirliğe yorumlanır.

Rüyada dostunun sırtını görse, dostu ondan nefret eder. Yaşlı bir kadının sırtını görse kadın dünya ile yorumlandığından dolayı dünya o kimseden yüz çevirir. Sırtını gördüğü kadının baş örtüsü varsa, o kimse elde edilmesi güç olan bir şeyi arar. Kadın gençse kısa bir müddetten beri geciken bir haberi bekler. Sırt görmek, yaşlılığa da yorumlanır. Arka tarafta bulunan azaların hepsinin yorumu böyledir. Rüyada sırtının ağrıdığından dolayı büküldüğünü gören kimse, fakir olur ve durumu bozulur.

Bir yanıt yazın