Rüyada Mekke-i Mükerreme Görmek

Rüyada Mekke’yi görmek, hayırla yo­rumlanır. Rüyasında Mekke-i Mükerreme’yi gören kimse, hayra ve nimete kavuşur ve malı artar, zenginleşir, şeklin­de tabir olunur.

Rüyasında Mekke-i Mükerreme’yi harap bir şekilde gören kimsenin, mal ve nimeti azalır veya azalıp sıkıntı içine düşeceğine işaretle tabir olunur.

Rüyasında Mekke’nin yıkıldığını görmek, bu rüyası, rüyayı gören kimsenin namaz kılmadığına veya az namaz kıldı­ğına işaretle tabir olunur. Rüyasında Mekke’yi gören kim­senin, iman ve itikadının artacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada hac yapmak için Mekkeye gittiğini görmesi, o kimsenin, hacca gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mekke yolunda olduğunu görmesi, o kimsenin, hac vazifesini yapmasına, hayır ve hasenata, zühd ve takvaya, din ve dünyaca menfaate işâret eder.

Rüyada Mekke’de olduğunu görmek, rüya sahibinin Kabeyi ziyaret etmesine işâret eder.

Bazen rüyada Mekke’ye girdiğini görmek, korku ve tehlikeden emin olmaya işârettir.

Bazen rüyada Mekke’yi görmek, tövbe etmeye, korku ve tehlikeden emin olmaya, düşmanlar üzerine galip gelmeye, izzet ve yüceliğe işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada Kâbe-i Şerif’i görmesi, hastalıktan şifâ bulmasına, duânın kabülüne ve güzel âkıbete işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada Mekkeye girdiğini görmesi, o kimsenin evlenmesine işârettir.

Âsi bir kimsenin rüyada Mekkeye girdiğini görmesi, o kimsenin tövbe etmesine işâret eder.

Kâfir olan bir kimsenin rüyada Mekkeye girdiğini görmesi, o kimsenin Müslüman olmasına işâret eder.

Mahkemesi bulunan bir kimsenin rüyada Mekkeye girdiğini görmesi, o kimsenin davada galip gelmesine işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada Mekkeye gittiğini görmesi, hastalığının uzamasına; bazen de o hastalıktan dolayı ölerek Cennete gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mekke’nin kendi evi olduğunu görmesi, o kimsenin, izzet ve yüceliğe, halkın ondan elde edecekleri ilme veya onun yüksek bir makamda bulunuşundan dolayı halkın zarurî olarak ona müracaat etmelerine veya kızını birisinin istemesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ölülerle beraber Mekke’de olduğunu görmesi, o kimsenin, orada ikâmet etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mekke’de mücavir olduğunu görmesi, o kimsenin çokça ihtiyarlamasına işârettir.

Rüyada Mekke’nin bolluk ve ucuzluk olduğunu görmek, hayra; kıtlık içinde bulunduğunu görmek de, şerre işârettir.

Bir kimsenin rüyada sırf ticaret için Mekkeye gittiğini görmesi, o kimsenin, dünyaya haris ve tamahkâr olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mekkeye sırtını döndürdüğünü görmesi, o kimsenin, memuriyetten ayrılmasına işâret eder.

Rüyada Mekke-i Mükerreme’yi görmek, imanla yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada Mekke’nin yıkıldığını görmesi, onun az namaz kıldığına işarettir.

Asi bir kimse için rüyada Mekke’ye girmek, tevbe etmeye, kafir için Müslüman olmaya, bekar için de evlenmeye yorumlanır.

Mahkemesi bulunan bir kimse, rüyada Mekke’ye girdiğini görse, davada galip gelmesine, bazen da korku ve tehlikeden kurtulmaya işarettir.

Rüyada hac yapmak için Mekke’ye gittiğini gören kimse, – inşallah- hacca gider.

Rüyada sırf ticaret için Mekke’ye gittiğini gören kimse, dünyaya haris ve temahkar olur. Rüyada Mekke yolunda olduğunu gören kimse, hac vazifesini yapar.

Mekke’de bolluk ve ucuzluk olduğunu görmek, hayra, kıtlık içinde bulunduğunu görmek de şerre işarettir.

Bir yanıt yazın