Rüyada Silah Görmek

Rüyada silah görmek, kuvvet, huzur ve emniyet, şeref, devlet, rütbe, memuriyet, büyüklük, sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmaya, refah ve saadete yorumlanır. Birisine silah çektiğini görmek kişiyi büyük kederden kurtarmaya, silah satın almak, para sininin artacağına ve iş hacminin genişleyeceğine, silahını satmak rütbe mevkiini kaybetmeye, zarara uğramaya, silahını kaybetmek eşinin veya kardeş gibi yakın bir akrabasının ölümüne işarettir.

Rüyada silah görmek, hayırla yorumlanır.

Rüyada silah görmek, her ne şekilde olursa olsun, hayra, şan ve şerefe, güç ve kuvvete, emniyet ve selamete işaret­le yorumlanmıştır. Silah cinslerinin yorumları bölümle­rinde yani kendi harf sıralarında geçmiştir. Görülen sila­hın cinsi oralara bakılabilir.

Rüyasında üzerinde birçok çeşit silah olduğunu gören kimse, hasta olsa, iyileşir bir korkusu olsa geçer, korku­sundan kurtulur, eğer bir yolcu olsa, selametle yoluna gi­der ve selametle geri evine döner şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen silâh, düşmana galip gelip zafer bulmaya, kuvvete ve hastalıkları def etmeye işâret eder

Bir kimse üzerinde silâh olduğunu görse, kendisi de silâhı olmayan bir topluluk arasında bulunsa o kimse o topluluğun reisi olur.

Bir kimse silâhlı olduğu halde halkın kendisine baktıklarını görse, halk, o kimsenin dedikodu ve gıybetini yapar. Eğer bakan halk, ihtiyar kimseler ise, onlar o kimsenin dost ve ahbabıdırlar. Bakanlar genç iseler, o kimsenin kötülüğünü isteyen düşmanlarına işârettir.

Üzerinde silâh olduğunu ve onları kullanmaya kudreti olduğunu gören kimsenin, kemal sahibi birisi olduğuna, arzu ve isteğine ulaşmasına işârettir. Bazen de bu rüya, dinde salâh’a işârettir. Rüyayı gören korkuyorsa ve hasta ise Allah Teâlâ Hazretleri (c.c.) şifâ verir. Eğeryolcu ise, ailesine sağ salim olarak döner.

Bir kimse soyularak silâhının elinden alındığını görse, devlet ve saltanatının ve kavmi- nin kuvvetsiz ve zayıf olmasına işârettir.

Rüyada silâh kuşanmak, ilme, kişiyi fakirlik ve şiddetten kurtaracak mala ve düşmanı kovmaya, korktuğu kimseye galip gelmeye işârettir.

Rüyada silâh kuşanmak, ilâca, şeytanın şerrinden kendisini muhafaza eden hanıma işârettir.

Rüyada görülen silah, düşmana galip gelip zafer bulmaya, kuvvete ve hastalıkları def etmeye yorumlanır.

Bir kimse soyularak silahının elinden alındığını görse, devlet ve saltanatının ve kavminin kuvvetsiz ve zayıf olmasına yorumlanır.

Rüyada silah kuşanmak, ilme, kişiyi fakirlik ve şiddetden kurtaracak mala ve düşmanı kovmaya, korktuğu kimseye galip gelmeye yorumlanır.

Rüyada silah kuşanmak, kendisiyle hastalık ve dertlerin giderildiği ilaca, şeytanın şerrinden kendisini muhafaza eden hanıma yorumlanır.

Düşmanı yenmeye, zafere, kuvvete ve hastalıkları defetmeye işaret eder. Silah kuşanmak ilme, kişiyi fakirlikten ve şiddetten koruyan mala işarettir. Silah satan veya yapan kişi görmek ise, zalim bir sultandır.

Rüyanla ilgili yorumları mı merak ediyorsun?

Rüyanı Bize Anlat

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Yorumlar (1)

Hazal efes

Yeni evliyim rüyamda kaynayan kazanın içinde bir sürü iri gözler var ve eşimin silahını gördüm şeytan gördüm