Rüyada Sikkeli Altın Görmek

Rüyada görülen eski sikkeli altın, ihlâs, din ve ilimdir.

Bir sikkeli altın, güzel yüzlü çocuktur.

Birtakım sikkeli altınlar, defnedilmiş mal, hikmet, velayet ve şahitlikdir.

Bir altını zayi ettiğini gören kimsenin çocuğu ölür yahut farz namazlarını terk eder.

Altın ve gümüş, Allah’ın (c.c.) mührü ve şeytanın oku ve insanların ona olan ihtiyaç ve mecburiyetidir.

Evine yükler ile taşıdığı altınlar, evine naklolunacak mala işarettir.

Bir kimsenin halka dağıttığı altınlar, halka dağıtacağı borç paralara işârettir.

Tam ayar olmayan altın, yalan olan borçtur.

Üzerleri yaldızlanmış altınlar, borcun azlığına ve yalanına işârettir.

Rüyada bir kimsenin üzerine altın saçmak, kötü ve yalan söz işitmeye işârettir.

Altınlardan beş tanesi beş vakit namazdır. Bundan dolayı bir altın zayi ettiğini gören, bir vakit namazı terkeder.

Bir altını yuttuğunu gören kimse, emanete hıyanet eder.

Bazen de altınlar, insanlardan iki yüzlü kimseye yahut hiç kimseyle uyuşamayan arkadaşa işârettir.

Bir insanın rüyada altınları başkasına vermesi yahut kendisinden zayi olmaları o insandan üzüntü ve kederin gitmesine işârettir.

Eğer rüyada altınları alsa, o kimse emanet olan bir şeyi kabul eder.

Bir kimse bilinen altınlara rast geldiğini görse, altınların sayısı miktarınca üzüntü ve kederdir.

Eğer altınların sayısı bilinmiyorsa, üzüntü ve keder şiddetli olur.

Bir kimse kendisine nakışlı bir altın verildiğini görse, o kimseye ailesinden veya işini mühim saydığı kimse tarafından kötülük isabet eder.

Bir kimse, bir ölünün kendisine altın verdiğini görse, o kimse zulümden halâs olur.

Bir yanıt yazın